Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

mot Förslaget till Detaljplan för Iserås 19:1

Skapad: 2023-12-27 Statistik

Tranemo kommun rör inte våra lekplatser!

Skapad: 2023-12-19 Statistik

Linje 56 på Stora Essingen återigen hotad av nedläggning. Vi protesterar

Skapad: 2023-12-14 Statistik

Rädda Sjukhushundarna på Akademiska sjukhuset

Skapad: 2023-03-30 Statistik

Ändra inte buss 54 nuvarande linjesträckning

Skapad: 2023-12-06 Statistik

Stoppa folkmordet i Gaza

Skapad: 2023-11-10 Statistik

NEJ till Halalcertifierade produkter ! Vi som inte vill betala skatt till en religion på våra varor !

Skapad: 2023-02-26 Statistik

MC bör få köra i bussfiler för att öka säkerheten

Skapad: 2023-12-16 Statistik

NEJ till vindkraft - Högsvedjan & Tjärdalsberget, Stöde/Sundsvall

Skapad: 2023-11-07 Statistik

RÄDDA GOTLAND från hotet av Vindkraftsexploateringen!

Skapad: 2023-08-22 Statistik

Anhåll Mikael Holmberg och inhys honom på ett hem/Avhys honom från Vargfots SDT.

Skapad: 2024-01-29 Statistik

Nya stolar till sal 006!!

Skapad: 2024-01-15 Statistik

Ta hem Ungerns JAS Gripenplan

Skapad: 2023-06-28 Statistik

Förbättra situationen vid Kumla vårdcentral

Skapad: 2023-06-03 Statistik

Nej till vindkraftparken Fifall/Ållebråta

Skapad: 2023-11-26 Statistik

Bevara musikprofilen på Ytterbyskolan! (i Kungälvs kommun)

Skapad: 2023-11-22 Statistik

Ta hem sexorna på Östra Tjörn

Skapad: 2023-11-15 Statistik

Höjd lön och skyddad yrkestitel till medicinska sekreterare NU!

Skapad: 2023-11-12 Statistik

Känd HD/ED status vid parning

Skapad: 2023-10-04 Statistik

Stoppa moske´byggen i Sverige

Skapad: 2023-09-16 Statistik