Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Let us stop the EU's ELV (End of Life Vehicle) Directive

Skapad: 2023-11-17 Statistik

Primark till Sverige

Skapad: 2019-03-09 Statistik

Rädda fritidsgården Unkan för funktionshindrade!

Skapad: 2024-01-30 Statistik

BRÅDSKANDE: Låt Alejandro få stanna i Sverige!

Skapad: 2023-11-16 Statistik

Protest mot förslag av nedstängning av förskolan Prisman

Skapad: 2024-01-11 Statistik

Stoppa bygget vid tunnelbanan i Gubbängen!

Skapad: 2023-11-04 Statistik

Bevara shellmacksbyggnaden vid fjällgatan

Skapad: 2024-01-28 Statistik

Debattinlägg om SU-psykiatrin

Skapad: 2024-01-17 Statistik

Stoppa 5 vånings bostadskomplex i Österskär

Skapad: 2022-06-19 Statistik

Stoppa slamtömning vintertid i Grovstanäs och Nya Österäng

Skapad: 2023-12-30 Statistik

Nej till neddragningar i skolan!

Skapad: 2023-11-22 Statistik

Bevara Valhallabadet

Skapad: 2022-04-27 Statistik

Medborgarförslag ang snöbudget.

Skapad: 2024-01-30 Statistik

Stoppa stängningen av L-huset för KTH-studenter

Skapad: 2023-12-26 Statistik

Kampen för rättvisa: Barn med Down syndrom hotas av utvisning.

Skapad: 2023-11-13 Statistik

Nej till avtal om försvarssamarbete med USA

Skapad: 2023-12-09 Statistik

Mot vindkraft i Blåsmark, Hemmingsmark, Bodsjön, Mellanboda

Skapad: 2023-11-28 Statistik

Upprop för att rädda folkbildningen - Stoppa regeringens nedskärningar av studieförbunden!

Skapad: 2023-09-18 Statistik

Bevara Norra Tronebackens skog!

Skapad: 2023-10-26 Statistik

All schemalagd arbetstid ska räknas med i sysselsättningsgraden och avlönas.

Skapad: 2019-10-12 Statistik