Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

STOPPA RASFÖRBUDET

Skapad: 2023-11-16 Statistik

STÄNG INTE ÅKERBO!!

Skapad: 2024-02-20 Statistik

Stoppa nedläggningen av Brittsbo Förskola

Skapad: 2024-02-15 Statistik

Stöd för Dr Jan Castenhag

Skapad: 2024-02-22 Statistik

Rör inte Spikbodarnas friluftsområde - bygg inte industri där!

Skapad: 2023-04-27 Statistik

Höjd dagersättning nu

Skapad: 2024-02-07 Statistik

Skrota ELV-förslaget / Stop the ELV proposal

Skapad: 2023-10-27 Statistik

Sök efter Patrik Linfeldt med undervattensrobot

Skapad: 2024-01-18 Statistik

Lägg inte ner skärpes förskola

Skapad: 2024-02-11 Statistik

Se till att Din rätt att få snabb och effektiv hjälp med fysioterapi får finnas kvar!

Skapad: 2023-11-13 Statistik

Nej till att stänga Vågbro förskola och att flytta Nattis

Skapad: 2024-02-24 Statistik

Tjänstefel av Försäkringskassan

Skapad: 2024-02-19 Statistik

Ge barnen i Toltorpsdalen säkra skolvägar!

Skapad: 2024-02-21 Statistik

Vi kräver en bättre kostplan för våra unga och äldre i Älvdalens kommun

Skapad: 2024-02-22 Statistik

Inget intagningsstopp till Östra Strö skola

Skapad: 2024-02-18 Statistik

Stoppa omorganisationen på Kollaskolan!

Skapad: 2024-02-08 Statistik

Länsstyrelsen - Kontrollera att bristerna på Siljans Chark har åtgärdats

Skapad: 2024-02-03 Statistik

Nej till hyreshöjning under 2024

Skapad: 2024-02-14 Statistik

Ta hem sexorna på Östra Tjörn

Skapad: 2023-11-15 Statistik

Stoppa nedskärningarna i Vaxholms skolor!

Skapad: 2024-02-08 Statistik