De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sweden
  • Språk: Swedish
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rädda våra barns idrottshall!!

Genom att skriva under den här namninsamlingen skriver du under på att du vill se att Flens kommuns fastighetsbolag låter Ålidenskolan köpa Lötenskolans idrottshall. Namninsamlingen kommer att räckas över till berörda politiker. 

Skapad: 2021-02-19

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 128 127
7 dagar 128 127

NEJ, till bergtäkt vid Bankekind!

Kraftig miljöpåverkan, ljudstörningar från borrning, stenkross, sprängningar, minskat fastighetsvärde i hela omgivningen, och kraftig ökning av tunga fordon på Riksväg 35, är några av eventuella följder av en täkt vid "Gummiverkstan". Upp till en till tungtransport var 5:e minut på RV 35.  SKRIV UNDER FÖR NEJ till bergtäkt vid Bankekind och Fillinge. mer info: https://stoppabankekindbergtakt.se SKICKA ÄVEN DINA SYNPUNKTER OCH ORO TILL ENGIVO FÖR ATT STOPPA TÄKTEN. JU FLER VI ÄR SOM SKRIVER TILL

Skapad: 2021-01-29

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 764 758
7 dagar 128 127

Vi höjer vår röst för de utsatta barn som inte kan eller får möjligheten att höja sin!

Många barn har mist sina liv i händerna på våra myndigheter och hundratusentals mister hela sin barndom när de inte får det stöd och skydd de behöver. De omfattande bristerna inom socialtjänsten har pågått i decennier utan att vi har sett förändring eller förbättring. Vi hör både barn, ungdomar, forskare, socionomer, familjer och familjehem vittna om omfattande systemfel och brister. Våren 2020 kunde vi alla läsa om Esmeralda, även kallad Lilla hjärtat, som genomgripande sveks av våra myndighete

Skapad: 2021-01-10

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 3967 3934
7 dagar 128 127

Skriv under - stoppa överexploateringen av Svinninge!

Vi är många som är upprörda över den snabba förtätningen av vår miljö som håller på att överexploateras. Enligt detaljplanerna för Svinninge är ”utgångspunkten för planeringen i Svinningeområdet att området i huvudsak ska bevaras som ett grönt bostadsområde med relativt stora tomter”. Tomtstorleken ska generellt vara 1500-2000 kvm och med enbostadshus på max två våningar. Dagens verklighet är en annan…. Bygglov tillåter att byggentreprenörer köper upp tomter för att uppföra maximalt antal byggna

Skapad: 2020-06-08

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 356 340
7 dagar 128 127

Fakturakriget under corona – frisörerna rasar

Som alla känner till har året som gått varit tufft för många bransher. På grund av Corona pandemin har det inneburit vikande kundunderlag som lett till en mycket ansträngd ekonomi och osäkerhet för framtiden för många.. Frisörbranschen är en av de branscher som drabbats hårt. Det har tagits fram krispaket centralt med syfte att hjälpa utsatta företag och branscher, men det har visat sig vara svårt för enskilda firmor att få del av detta. Då många frisörer driver sin verksamhet just som enskild f

Skapad: 2021-02-07

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 593 593
7 dagar 118 118

Rädda Uppsala Slott !

Gruppen vill rädda Uppsala Slott från förfulningen majoriteten i Uppsala vill genomföra, vi anser att vårt Slott har ett sådant historiskt värde för inte bara Sverige att det måste lämnas intakt, utan förfulande byggnationer.Konstmuseum får läggas på annan plats.

Skapad: 2021-02-25

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 116 114
7 dagar 116 114

Årskurs 3 måste prioriteras i frågan om närundervisning.

Vi som går i årskurs 3 på Södra Latins gymnasium måste prioriteras när det gäller närundervisning.  Det är fullständigt orimligt att årskurs 1 som hela hösten prioriterades ska få två veckor närundervisning under perioden v.10-v.13. Årskurs 3, som hela hösten hade 50% distansundervisning kommer få en vecka närundervisning under denna period. Vi har knappt 4 månader kvar i skolan, tiden är inte på vår sida. Årskurs 1 och 2 har 2 resp. 1 år kvar. I januari skrev skolledningen att årskurs 3 ska pri

Skapad: 2021-02-23

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 98 97
7 dagar 97 97

Behålla idrottsplanen i Lillgården (bredvid vändplan buss 835)

Kommunen vill bygga bort vår enda yta för spontanidrott i Lillgården. Den ligger vid vändplanen för buss 835. Ytan stor som en mindre fotbollsplan används på sommaren till allt från fotboll, boule, parkering för hästtävlingar, loppis till plan för de som lär sig att cykla. På vintern används den till isaktiviteter allt från hockey för erfarna till de första skälvande och lärande skären på skridskor. På vintern har vi frivilliga som spolar, plogar och underhåller isen, vilket vi som använder isen

Skapad: 2021-02-06

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 564 564
7 dagar 95 95

Stockholm växer och Nytorps Gärde är i fara !

All forskning betonar vikten av närheten till grönområden för en god folkhälsa. Nytorps gärde ligger nere i en dalsänka och består av gammal sjöbotten. Med tanke på klimatförändringar med bl.a. skyfall, är det viktigt att behålla hela Nytorps gärde för att gärdet ska kunna ta hand om allt regnvatten. Viktigt med alla skogsdungar som kantrar Nytorps gärde som tar hand om massor med vatten. Vi måste skydda Nytorps gärde från exploatering/byggnation, det gör vi med en namninsamling och på andra sät

Skapad: 2021-02-24

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 91 91
7 dagar 91 91

RÄDDA BYSKOLAN OCH LÄRARBOSTADEN I STAVSNÄS BY

NAMNINSAMLING: RÄDDA BYSKOLAN OCH LÄRARBOSTADEN I STAVSNÄS BY  FRÅN ATT SÄLJAS SOM PRIVATBOSTAD! Tomten för den nedlagda byskolan i Stavsnäs By - med sina 2 byggnader – ligger just nu som ett planärende på Värmdö Kommun. D.v.s kommunen ska besluta vad som ska hända med ”skolbyggnaden” och ”lärarbostaden”. Det förslag till ändring av detaljplan som kommunen f.n. lagt, syftar till att möjliggöra avstyckning av fastigheten, där både Skolbyggnaden och Lärarbostaden ska märkas med BC1 vilket innebä

Skapad: 2017-12-08

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 333 318
7 dagar 90 87