Senaste namninsamlingarna

  • Land: Sweden
  • Språk: Swedish

Stoppa bergtäkt i Skravelsjö

Stoppa täktverksamhet i Skravelsjö. Vi är emot Svevias ansökan om att bedriva täktverksamhet här i Skravelsjö. Arbetstiderna anges dygnet runt- alla dagar. *Sprängning *krossning *stendamm * asfalttillverkning *vibrationer *samt en ökad trafik med 6 till ”max”12 tunga lastbilar per timme! Planerat av Svevia är att bryta 450 000 ton per år i 25 år. Den tilltänkta täkten (se röd markering på kartan) ligger mellan 1,3 -1,4 km till 20 hushåll vid Skravelsjötjärn varav två har stallverksamhet med t

Skapad: 2021-05-15

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 159 157

Bevara dagbarnvårdarna i Köpings kommun!

Upprop till de styrande politikerna i Köping! Nej till tjänstemannaförslaget från Utbildningsförvaltningen om att lägga ner dagbarnsvårdarna i Köpings kommun Valfrihet av barnomsorg måste finnas En del barn behöver mindre grupper att vara i för att känna sig trygga och må bra  Det blir ingen besparing att ta bort dagbarnvårdarna. Bara ännu störrebarngrupper i förskolan.

Skapad: 2021-05-15

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 89 88

Upprop för sänkta licensavgifter 2021.

Detta är en namninsamling för att visa Ridsportsförbundet att vi tävlingsryttare önskar en reducering av ryttarlicensen. Som amatörryttare startar tävlingarna 1 juni, då borde priset vara 490 kr för helårslicens för seniorer som exempel.  

Skapad: 2021-05-15

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 285 285

Stopp mot ny buss-sträckning i Järvastaden

Det finns en plan på kollektivtrafik för busstrafik (buss 505) från Brotorpsvägen genom Gunnarbovägen i Solna ned till nya idrottsplatsen i kv Krossen. Se ”Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022” och även ” Detaljplan för ny idrottsplats i norra Solna kv. Krossen”. Vi som signerar denna skrivelse vill stoppa den nya bussträckningen. Vi anser att riskerna med att dra in en buss i bostadsområdet vida överväger nyttan. Vi motiverar detta med: - Ljud- och bullernivån från bussar som

Skapad: 2021-05-14

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 123 123

Stoppa varslet av undersköterskor i Munkedals kommun!

Kommunen har lagt ett varsel av 12 st årsarbetare (årsarbetare är lika med heltider). Enligt kommunen är vi för många som arbetar med gamla och sjuka. Detta får vi höra mitt under en pandemi när vi själva känner att vi går på knäna. Låt oss undersköterskor vara! 

Skapad: 2021-05-14

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 147 147

Stoppa höghastighetsbanan Västra Götaland

Mängder av fastigheter kommer att lösas in och rivas. Människor får flytta från sina hem och de vilda djuren tvingas hitta nya marker när Trafikverket planerar sin dragning av höghastighetsjärnvägen genom våra landskap. Värdefull skog och natur får ge vika för ett av de största och mest kostsamma projekt i svensk historia. Kostnaden för detta är oklar men Trafikverket säger 230 miljarder men Stockholms handelskammare säger 400 miljarder. Det är våra skattepengar man hanterar och enligt riksrevis

Skapad: 2021-05-13

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 377 375

Skatepark på Tjörn

Barn och unga som inte ägnar sig åt traditionella sporter som t.ex. Fotboll och ishockey glöms lätt bort, hur ska de unga som inte har intresset för dessa sporter inkluderas och få möjlighet till ett aktivt liv, likt de andra barnen, när kommunen inte har någon skatepark? De få Skateboard "obstacles" som fanns nere vid gamla Saga kulturhus blev nedtaget utan någon ersättning. De som åker skateboard, kickbike , bmx och inlines blir lämnade kvar, utan någonstans att ta vägen. Dags att ändra på det

Skapad: 2021-05-13

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 198 196

Riv inte Drottninghögsbadet

Har kommit fram att de ska stänga ner badet    Detta badet har varit en bra grund för många familjer i området.   Många barn som lärts sig att simma här.   https://www.hd.se/2021-05-12/drottninghogsbadet-gar-i-graven-odlingar-ersatter   https://www.hd.se/2021-05-14/mp-vill-stoppa-pengarna-till-oceanbadet-om-det-inte-blir-ett   https://www.hd.se/2021-05-14/frustration-nar-drottninghogsbadet-forsvinner   https://www.helsingborgshem.se/nyheter/ikea-helsingborgshem-och-helsingborgs-stad-i-unikt-h22-

Skapad: 2021-05-13

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 202 198

Låt patienter äta närproducerad mat! Behåll sjukhusköken!

Förslag om att i fortsättning låta Mora sjukhus laga all mat till sjukhus i länet är vansinne och måste stoppas! Patienterna har rätt till färsk tillagad mat på avdelningarna. Att dela ut matlådor borde vara helt oacceptabelt! Och vad händer om någon skulle vilja ha lite mer mat? Ska man åka till Mora och hämta en dosa till? Behåll varje sjukhuskök och låt personalen fortsätta sitt fantastiska arbete som dem gör! Skriv under! 

Skapad: 2021-05-11

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 26 26

Stoppa stängslet på Fyrklöverns förskola i Forsheda

STOPPA STÄNGSLET PÅ FYRKLÖVERN  Det finns planer på att sätta ett stängsel rakt igenom stora gården på Fyrklöverns förskola. Enligt rektorn ska det ske för att man ska arbeta med små barngrupper. Vi tycker att det är jättebra att man vill arbeta i små barngrupper men vi är emot att det görs genom att ett stängsel sätts upp. Våra argument är följande. Vi har pratat med Skolverket och det finns inget krav på att sätta stängsel på en gemensam utegård för att en förskola ska anses arbeta med små ba

Skapad: 2021-05-11

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 39 39