Save Rock River City

Save Rock River City eller också kallat Rock River western town.

Rock River står i en nästan omöjlig situation. De har under senaste åren under pandemim blivit lidande av att deras kundunderlag försvann nästan helt pga stängda gränser.

Sedan har Strömstad kommun främst under Coronaåren kommit med flera besiktningar och beslut har tagits om att stänga Rock River med omedelbar verkan på grund av att byggnaderna enligt dem är farliga för människor främst på grund av säkerhetsskäl. 

Brandinspektion har gjorts och allt är åtgärdat ur säkerhetssynpunkter som brandchefen i kommunen hade.

De övriga besluten om vad som är fel eller vad som måste åtgärdas står ej i besluten från plan och bygg i kommunen.

Därför vet heller inte Rock River vad de måste åtgärda. 

Nu kommer en ansökan till förvaltningsrätten att författas för att få detta beslut att upphöra med omedelbar verkan och skrivelse och samtal kommer att föras med kommunen för att få en lista på vad Rock River måste åtgärda.

Under tiden behöver Rock River er hjälp att visa för Strömstad kommun att vår lilla westernby Rock River skall överleva och därför önskar jag att ni visar ert stöd i verkan av att skriva på denna protestlista som kommer lämnas över till Rock River som de sedan kan lämna till Strömstad kommun.


Gobben O. Haugland    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Gobben O. Haugland kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...