Sätt stopp för projekt Sjödalsbacken

SÄTT STOPP FÖR 'PROJEKT SJÖDALSBACKEN' TÄTBEBYGGELSE.

 

Huddinge kommun (HK) står i begrepp att låta bygga tre höghus (14-16 våningar) på skogsområdet vid Sjödalsbacken. I nya detaljplanen kallas det "Projekt Sjödalsbacken" och avser byggnation av 220 nya bostäder, parkeringsplatser samt ny förskola. Vi kräver att projektet läggs ned av bland annat följande skäl:

HK gav 1986 Stockholms läns museum uppdraget att inventera kulturhistoriska områden. Detta tilltänkta byggområde är sedan dess rödklassat! Det innebär att området är "Kulturhistorisk värdefull miljö, känslig för bebyggelse och ska inte komma i fråga för exploatering eller förtätning" (Rapport 2013:11) Naturområdena är en bärande del av kulturvärdet och dessa miljöers karaktär ska värnas.  Varför bekosta inventering för att sedan inte följa rapportens slutsats? 

På 50-talet när området bebyggdes sparades mindre områden med orörd skog och natur. I dag är det lika viktigt att vi alla; barn, unga, vuxna och äldre kan ha tillgång till skogsdungen. Att på promenadavstånd kunna njuta av bland annat fågelkvitter, vitsippor och blåbär. Barnen behöver få utlopp för lek och fantasi men även är skogen viktig för den kognitiva utvecklingen. En konstgjord lekplats kan inte mäta sig mot naturskogens möjligheter. Det är mycket viktigt att bevara dessa orörda områden!

Sjödalsparken görs nu om till höga kostnader. Där planeras vattenspeglar, fruktträd, odlingslådor mm. Under halva året kommer parken skuggas ända fram till parkeringshuset av de tilltänkta höghusen. Fr.o.m höstdagjämningen t.o.m vårdagjämningen skuggas parken långt in på förmiddagen. Ska verkligen Sjödalsparken ligga på skuggsidan? 

Detaljplanen anger att Sjödalsbacken öppnas mot Klockarvägen. Den planerade fordonsmängden från Kommunalvägen, via Klockarvägen och Sjödalsbacken till utfarten vid Sjödalsvägen ökar oacceptabelt. Sjödalsbackens årsmedeldygnstrafik (ÅTD) på 20 fordon/dygn ökar till mer än 2000 fordon/vardagsdygn. Klockarvägens (ÅTD) ökar från dagens 200 fordon/dygn till närmare 3000 fordon/vardagsdygn. Boende drabbas av buller, avgaser och trafikstörningar i motsvarande grad. I modern trafikplanering leds trafiken ut ur, och runt bebyggelsen. Varför vill Huddinge kommun leda stora trafikströmmar in i våra lugna, trivsamma bostadsmiljöer?

Vi förstår att framtida tillväxt kräver nya bostäder. Endast några steg bort ligger Storängen som är planerad för bostadsbyggande, och är dessutom inte rödlistad. Vi begär "sätt stopp för projekt Sjödalsbacken". 

Det finns flera skäl att stoppa "projekt Sjödalsbacken" men ovanstående räcker långt. 

Detta är ett omfattande byggprojekt med förödande, och oåterkalleliga konsekvenser. På naturen, men även kommer den lugna och trivsamma miljön som råder i dag, upphöra och ersättas av en bullrig stadsmiljö.

Stöd oss i Sjödalsbackegruppen. 

 

Skriv under här,

även går det via brev till

"Huddinge kommun, 14185 Huddinge"

e-post till Plan@huddinge.se 

telefon 08 535 300 00 (HK växeln)

 

Vi finns nu även på twitter  @VonStrang

 

Victoria Andersson


Victoria Andersson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Victoria Andersson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...