Sänkt hastighet till 40 km/tim i Aspås

Det har länge funnits en önskan om att få ner hastigheten på vägarna i Aspås. Vägarna är smala och det finns ingen gång- och cykelväg. Aspås är en by som växer och det flyttar in många barnfamiljer. Skolan har cirka 100 elever och förskolan har fyra avdelningar. Det är många som lämnar och hämtar sina barn med bil. Bussar går genom Aspås flera gånger per dag. Samtidigt är det många barn och vuxna som är ute och rör sig i byn, som promenerar, cyklar, springer och rider. 
 
Vi behöver få ner hastigheten i byn så att alla ska kunna känna sig trygga. Så att våra barn och ungdomar ska kunna vara ute på vägarna utan att vi ska behöva vara rädda för att det sker olyckor. 

Under hösten lämnades ett medborgarförslag in till Krokoms kommun om att få klassa Aspås som ett tätbebyggt område. Kommunen beslutade nu i mars att Aspås ska bli ett tätbebyggt område. Nu har vi möjlighet att skicka in en ansökan till kommunen om att få sänkt hastighet i byn till 40 km/tim. Vi vill gärna att hela byn ska stå bakom denna ansökan. Därför har vi skapat en namninsamling som kommer att skickas med ansökan till Krokoms kommun. 

 
Skriv därför under denna namninsamling: Sänkt hastighet till 40 km/tim i Aspås. 

Liselotte Halvarsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Liselotte Halvarsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...