Sång och Covid -19

Öppet brev till Folkhälsomyndigheten och Sveriges skolminister Anna Ekström

Vi arbetar som musiklärare och upplever en oro för vår och våra kollegors hälsa, våra elevers hälsa samt svårigheter med att kunna arbeta fullt ut med läroplanen i och med Covid-19.

Ni hävdar att en mycket låg andel av de diagnosticerade fallen av covid-19 i Sverige finns bland barn 0-19 år. Samtidigt som fallen bland den åldersgruppen ökat den senaste tiden, enligt sista tidens presskonferenser.

Vi som arbetar med denna åldersgrupp har svårt att veta var vi ska vända oss och hur vi ska förhålla oss till den rådande situationen. Hur påverkar viruset oss vuxna?

 

Vi undervisar i stora grupper, mellan 15-25 barn i ofta mindre lokaler. Lokaler som inte alltid håller en god ventilation. Vanligtvis träffar en musiklärare ca 200-400 elever per vecka.

Vi kanske själva är i en riskgrupp eller har närstående som är.

I våra huvudsakliga arbetsuppgifter ingår sång och instrumentalspel med barnen. Det är en viktig del i elevernas skolgång, att de får praktiskt utöva dessa färdigheter.

 

Vi som skolverksamhet har att följa FHM föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

När man läser denna skrivelse faller vår verksamhet på flera punkter. Bland annat "att kunna möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel." Vi har många elever, ofta i små utrymmen, med inte alltid god ventilation.

 

Även följande råd har vi svårt att efterleva:

"Erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuda handsprit."

Eleverna kanske har 5-10 min mellan lektionerna, så även läraren. Tid för att få detta att fungera kommer gå av lektionstiden. Är det rimligt? Kan vi kräva av eleverna att detta sker? Kan vi som musiklärare kräva av våra arbetsgivare att vi ska kunna ha handsprit tillgängligt?

 

"Undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler."

FHM har uttryckt sig med 1-2 meters avstånd. Se ovan, men med tillägget att flera av oss har spelrum, små grupprum för musicerande. Ska vi inte använda dem i detta läget?

Det finns också en bestämmelse "att det är var och ens ansvar att medverka till att förhindra smittspridning." Vi upplever att vi i denna situation inte har den flexibiliteten.

 

I de allmänna råden står "att hålla avstånd till varandra inom- och utomhus." Vi behöver kunna vara nära eleverna i vårt arbete, för instruktioner, feedback osv.

Allmänna råd på arbetsplatser finns "att arbeta hemifrån", vilket i dagsläget är uteslutet enligt våra arbetsgivare.

"Coronaviruset överförs i första hand som kontakt- och droppsmitta från droppar som sprids i luften när någon hostar, nyser eller pratar. Studier visar att dropparna faller snabbt ner som regel, inte längre än någon meter."

 

Vi som musiklärare har ett viktigt moment i vår undervisning, sång.

På våra skolor sjunger vi på lektioner, i körer, vi har också under höstterminen Lucia och julavslutningar. Vi har bemött frågan om sång till er och ni har svarat "att eftersom sång kan innebära exempelvis kraftiga utandningar kan risken för smitta vara större. Och att det därför kan vara lämpligt att ha ett längre avstånd mellan deltagarna." Vad innebär detta? Om avstånden inte kan hållas, ska undervisningsmomentet uteslutas?

 

WHO har förordat skyddsutrustning för de som befinner sig i miljöer med högre smittorisk, t ex. vid körsång. Ska vi musiklärare fortsätta sjunga, men använda skyddsutrustning, eller helt avstå sångmomentet till vaccin kommer eller vi vet mer om hur viruset smittar. Hur ska våra elever göra med skyddsutrustning?

 

Många körledare i landet rustar också för att börja sjunga igen under hösten (för barn och vuxna). Hur ställer sig FHM till det?

Vi vet också att diskussioner förs bland andra grupper inom vårt skrå som handlar om liknande frågor, sång och i det fallet spel på blåsinstrument. Att ta fram en riskbedömning inför läsårsstart ht -20.

Varje skola ska själva ta ansvar för sin verksamhet. Eftersom verksamheten fungerar relativt likvärdigt på alla skolor vore det enklare om vi kunde få en riktlinje för hela landet.

 

Som ni märker blir vår arbetssituation komplex och vi som musiklärare står och väger mellan era rekommendationer, läroplanen, allmänna råd och våra egna arbetssituationer.

 

För att musikundervisningen fortsatt ska vara av bra kvalité för landets grundskoleelever behöver vi få er hjälp, och få den i tid så vi kan förverkliga det som av er föreslås.

Vi tycker det är läge för ett klart och tydligt besked hur vi ska tänka kring vår arbetssituation enligt ovan.

 

Musiklärare åk1-9, Gymnasiet, Körledare, lärare inom musikskolor/kulturskolor och sångpedagoger i skolan.


Veronika Uhras Johansson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Veronika Uhras Johansson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...