Säkra linje 83:s framtid (Strömkajen - Grenadjärbryggan)

Linje_83.jpg

Låt oss påvisa att Linje 83 går från provtrafik till fast linje för oss som arbetspendlar och är beroende av båttrafiken.


En levande skärgård är viktigt för Stockholm och för att öka attraktionen att kunna bo utanför tullarna och möjliggöra för fler att kunna bo närmare naturen, detta är något som båttrafiken möjliggör.


Det är mycket glädjande att Båtlinje 83 får en förnyad provperiod till och med sommaren 2023, men vi behöver förutsägbarhet för framtiden. Därför skapas denna namninsamling för att visa politikerna, förutom att båtar är hårt belastade i rusningstrafik, att även våra namn syns och hörs i frågan. För en levande skärgård för alla.


Linje 83 skulle i stället för att gå in i en ny provperiod, utöka antalet turer och även senare på kvällarna, så turlistorna blir anpassade efter människorna som bor längs med denna linje. Det bör också tilläggas att antalet nya invånare längs med linje 83 ökar mycket, då antalet nyproduktioner nu färdigställs. 

Skriv under om du vill ha en levande skärgård och för fler transportslag i Stockholms län. 

Denna namninsamling är baserad på information från Region Stockholms nyhetsbrev där följande stod: 

Linje_831.jpg


Daniel Fagerström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Daniel Fagerström lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...