Säker skolväg vid Långängsskolan

657E4502-6AB9-4FF0-83A6-3DF8F852DCE8.jpegDen här namninsamlingen har startats av en grupp föräldrar som vill se en bättre trafiksäkerhet för våra barn på smågatorna kring Långängsskolan. Om vi alla känner oss tryggare i miljön kring skolan kan fler promenera istället för att ta bilen vilket är bättre både för säkerheten, miljön och hälsan.

Vi hoppas att du håller med och vill skriva under. Skriv gärna var du bor då detta är en mycket lokal fråga. Dela gärna med grannar!


Bakgrund:

Nödvändiga förbättringar av trafiksäkerheten vid Långängsskolan i Stocksund omöjliggörs av att bussen passerar längs skolans norra sida. Hastigheten bland bilister, budbilar och tung trafik som kommer in från Stockholmsvägen är hög. Sikten vid övergångstället från Trappgränd är mycket dålig och trottoaren är smal. Barn i låg- och mellanstadieålder rör sig dagligen i vägbanan. De bussvänliga farthinder som finns har inte önskvärd effekt på dagens stora bilar och på grund av bussen kan inte ordentliga farthinder byggas eller ställas ut (t.ex. blomkrukor).

Förslag:

Trafiksäkerheten kan förbättras om bussen leds ut på Stockholmsvägen. Förslaget innebär att hållplatsen på Svanholmsvägen flyttas ut på Stockholmsvägen och att hållplatsen vid Långängsskolan stängs.

Övriga aspekter:

Bussturen upplevs redan idag som långsam. Genom att ta bort hållplatsen vid Långängsskolan sparas minst 5 minuter pendlingstid för övriga resenärer. Vintertid ställer denna sträcka dessutom till med stora problem då bussen ofta kör fast i backen på Johan Banérs väg.

Mycket få boende påverkas av att hållplatsen på Långängsvägen stängs. I absolut värsta fall medför förslaget upp till 200 m extra promenad för ett fåtal boende. Hållplatsen används främst av pendlare och ungdomar.

För anställda på skolan är promenaden från Stocksunds Torgs hållplats jämförbar med den promenad Stocksundsskolans personal tar från T-banan vid Danderyds sjukhus.


Charlotte Runius, Johan Banérs väg 1    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Charlotte Runius, Johan Banérs väg 1 lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...