Säg NEJ till vargjakt 2024 !

IMG_63672.jpeg

Länsstyrelserna i Värmland, Västra Götaland, Västmanland, Södermanland och i Örebro har beslutat om licensjakt på sammanlagt 36 vargar i januari 2024.
Något Revolution Rov motsäger sig å det bestämdaste, därav denna petition för att påvisa för våra beslutsfattare att vi är många som inte vill se någon licensjakt på varg 2024.

För att reda ut eventuella frågetecken i frågan, låt oss därför ställa oss frågorna:
Hur mår våra svenska vargar egentligen?
Vad innebär ytterligare en licensjakt i praktiken för vår svenska vargstam?

Den svenska vargen är fridlyst och klassad som starkt hotad för utrotning på Artdatabankens rödlista. Vargen har även ett strikt skydd i EU´s naturvårdsdirektiv, det finns också ett riksdagsbeslut om att vi ska ha livskraftiga rovdjursstammar i Sverige.

Hösten 2023 finns det omkring 400 vargar i Sverige, men det är en känslig och sårbar vargstam. Dess genetiska status behöver förbättras avsevärt för att göra populationen livskraftig även på lång sikt.
Många vargar som bildar par i nuläget är nära besläktade med varandra, genetiskt sätt motsvarande syskonpar. Den svenska vargstammens överlevnad hänger faktiskt på att det vandrar in nya vargar från Finland och Ryssland och fyller på med nya gener, så kallade genetiskt viktiga vargar.

Under de senaste 10 åren har det vandrat in ungefär 1 ny finsk-ryska varg varje vinter i norra delen av Sverige och Norge, men endast ett ytterst fåtal av dessa har kunnat nå fram till potentiella partners. Utan blev i stället skjutna under skyddsjakter till förmån för renbeteslandet.

Den illegala jakten, ”tjuvjakt” utgör också ett allvarligt hot mot den vår vargpopulation. Illegal jakt är naturligtvis svår att övervaka och dokumentera den döljer stora mörkertal av försvunna vargar varje år. Genom DNA har forskare ändå påvisat att det är så många som upp till 80 stycken vargar varje år som skjuts illegalt. I många licensjakts beslut på varg de senaste åren har det argumenterats för att om det tillåts legal jakt försvinner den illegala jakten, men så har det ju inte alls blivit… Utan ännu fler vargar har fått sätta livet till.

Det politiska läget kring vargfrågan i Sverige har efter regeringsskiftet hösten 2022 även det ökat hotet avsevärt mot den svenska vargstammen. Regeringen har bland annat beslutat att låta se över om referensvärdet för varg kan sänkas till 170, för i stället för som idag 300 individer. De vill också förenkla riktlinjerna för skyddsjakts beslut på varg så att det ska bli lättare att skjuta varg.


När vargfrågan i Sverige diskuteras hamnar det ofta i siffror, hur många vargar får finnas och var?
Vargstammen överlevnad i vårt land bygger uppenbarligen inte bara på kvantitet utan även kvalité. Genetisk kvalite. Så Sveriges vargstam har därför inte råd att skjutas ner och därmed bli ännu mer genfattig än den är idag.

Vargen har en viktig roll som toppredator i våra ekosystem. Den är en skicklig jägare som reglerar antalet klövdjur och påverkar deras beteende genom att skapa rädsla och försiktighet. Rester från vargens bytesdjur blir också till föda för andra rovdjur, faktum är att vargen försörjer asätande arter med kadaver som kan få stor betydelse i varmare klimat och gynna tillexempel den fridlysta järven (klassad som sårbar för utrotning).

Varken vargen eller några andra djur finns i naturen som prydnader. De är integrerade i ytterst komplicerade ekologiska nätverk med andra organismer, berggrunden och klimat, med andra ord det nätverk som utgör grunden för människans egen existens och välbefinnande.

Så stoppa licensjakten på varg 2024 innan det är försent!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Revolution Rov kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...