Säg NEJ till nedläggning av Medåkers skola!

Stöd oss i vårt arbete!

Skriv på denna namninsamling och hjälp oss visa Arboga kommun att vår landsbygdsskola behövs.

skolmote.jpg

Medåkers skola hotad av nedläggning  

Arboga kommun har upprättat besparingskrav på över 8 miljoner kronor inom skolverksamheten! För oss som bor, lever och har våra barn på Medåkers skola gör detta oss oroliga för att ett beslut fattas på oriktiga grunder om att Medåkers skola kommer läggas ner.

En nedläggning innebär i så fall stora konsekvenser.  Inte bara för våra skolbarn som i så fall får längre skoldagar med resor inkluderade, utan även för alla oss Medåkersbor.

Inför valet gick många partier i Arboga ut med information om att det var viktigt att behålla landsbygdsskolorna. Detta är inget som nu märks i någon debatt utan man går alltså nu stick i stäv med tidigare program.

Utifrån rent ekonomiska skäl utreds nu av Arboga kommun att avveckla Medåkers skola. Detta förslag skall presenteras för politikerna i höst för att de ska kunna ta ställning senare under hösten. Vi anser att ett beslut om avveckling av Medåkers skola inte får grundas enbart på ekonomiska skäl. Genom att skriva under denna namninsamling ställer jag mig bakom kraven på att:

  • Medåkers skola skall få finnas kvar
  • Arboga kommun istället för att minska möjligheterna att bo och leva på landsbygden aktivt bidrar till att öka dessa möjligheter. Detta skulle definitivt sätta Arboga på kartan och bidra till att göra kommunen mer attraktiv
  • Arboga kommun genast och i tid tar ansvar för- och påbörjar dialog med de berörda parter/bygder som omfattas av förändringar baserade på bl.a. ekonomiska besparingar
  • Utredningar som omfattar avveckling av Medåkers skola och baseras endast på ekonomiska skäl, genast avslutas. Ett utredningsuppdrag bör därefter formuleras om för att även väga in samhällsnytta, sociala förutsättningar och socialt liv, långsiktig ekonomi, kvalitet, alternativ mm

Tillsammans står vi starkare! Skriv på du med!

Medåkers Föräldraförening, Medåkers IF, Framtid Medåker

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Framtid Medåker lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...