Fortsätt stödja kvinnojouren Blenda

  • Vi kräver ett fortsatt avtal mellan Växjö kommun och Blenda som säkrar kvinnojourens hela verksamhet.
  • Vi vill att våldsutsatta kvinnors och barns röster ska höras.
  • Vi vill inte att mäns våld mot kvinnor görs till en vinstaffär.

Växjö kommun har sagt upp avtalet med Kvinnojouren Blenda. I och med detta riskerar de ledande i Växjö att rasera ett mångårigt samarbete som årligen hjälpt och stöttat hundratals våldsutsatta kvinnor. Dessutom kan beslutet komma att bli mycket dyrt, på lång sikt.

Blenda står för så mycket mer än att enbart erbjuda skyddat boende. Mellan 200 och 300 kvinnor får årligen stöd i en mycket utsatt situation. Kvinnojouren fungerar också som en bro för de utsatta till det stöd som socialtjänsten och andra instanser kan ge. Detta stöd räddar inte bara de utsatta, utan förebygger och stoppar fortsatt våld. Och våld kostar.

 

Växjö kommun vill tvinga in Blenda i upphandling. Men det finns alternativ, bland annat ett fortsatt avtal av samma sort (så kallad IOP) som finns idag och som de andra samverkanskommunerna fortfarande stödjer.

Det är en gåta varför Växjö kommun nu väljer att säga upp IOP-avtalet. Vi vill inte tro att det handlar om en politisk inriktning som sätter vinstintresse och konkurrensutsättning framför den utsatta människan. Vi väljer att tro att den politiska ledningen saknar kunskap om att Blendas verksamhet ger så mycket mer än vad en upphandling skulle handla om.

 

Att sluta långsiktiga avtal mellan kvinnojour och kommun är att ta ansvar. Det är att sätta våldsutsatta kvinnor och barn främst och garantera att deras röster fortsätter höras. Vi uppmanar Växjö kommun att fortsätta att ta detta ansvar.

Gör inte mäns våld till en vinstaffär!

MÄN-Växjö

 

MÄN är en organisation som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Nationellt samarbetar organisationen med kvinnojoursrörelsen och Unizon, som kvinnojouren Blenda tillhör, är dess viktigaste samarbetspartner i det våldsförebyggande arbetet.

MÄN-Växjö är en lokalgrupp i förbundet MÄN.


Tomas Lindahl, MÄN-Växjö    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook