Rusta upp Sorgenfriskolans toaletter!

Slitna lokaler

Sorgenfriskolans lokaler har i många år varit slitna. Antalet elever ökar stadigt och således ökar slitaget och lokalerna blir allt mer trångbodda. Både elever, föräldrar och personal har gång på gång uppmärksammat bristerna och har försökt få skolledningen att åtgärda de mest akuta problemen, tyvärr utan resultat. Nu önskar vi föräldrar att denna fråga tas på allvar och diskuteras på högre nivå, situationen måste förändras!

Toaletter är en rättighet

De brister som vi ser som mest akuta är att barn undviker att gå på toaletten på grund av att de stinker avlopp, är smutsiga och att låsen är stora och svåra att använda. Detta leder till en stress som gör att många barn får magont för att de håller sig i hela dagar och att vissa barn återkommande kissar och bajsar på sig. Detta kan medföra risker för barnens hälsa. Det är inte bra att gå och hålla sig, en överfylld urinblåsa kan leda till urinvägsinfektioner och på längre sikt till njurskador, och de kan få förstoppning.

Skolan har en skyldighet att se till så att barnen kan känna sig trygga att gå på toaletten. Skolan bör omgående:

  • Åtgärda avloppsstanken
  • Renovera toaletterna så att de går att få rena genom vanlig städning, tex byt ut gamla golvmattor
  • Byt ut låsen till enkla hakar så att barnen känner sig trygga att använda dem och så att personalen lätt kan nå barn som behöver hjälp

Anna Klara Lundberg    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Anna Klara Lundberg överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook