Rösta för ökad trygghet i Danderyd - Upprop till politiker i Danderyd

Trygghetsrösta i Danderyds kommunalval!

Upprop! Vi kräver i ett 4-punktsprogram politiska krafttag för att säkra Danderyd.

Inbrott, rån och en allmän känsla av kraftigt minskad trygghet har nu passerat en nivå som vi boende själva måste agera för att lösa. Redan 2017 hade Danderyd 247 inbrott, vilket är flest inbrott i landet och 186 inbrott fler än om vi hade varit en svensk genomsnittskommun*. Tyvärr har våra lokalpolitiker valt att inte genomföra tillräckliga åtgärder för att skapa förändring. Den 9 september kan vi tillsammans ändra på det.

Den här sidan är till för dig som vill ha ökad trygghet. Vill du också ha förändring så är du välkommen som medlem på vår facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/2215156625372343/

Vi kommer kräva svar från alla partier hur vida man kan agera för att säkra Danderyd och med tillräckligt många namnunderskrifter för krafttag mot brottsligheten så är vi övertygade om att partierna kommer att lyssna till uppropet. Utfallet av detta upprop borde bli att alla partier rakt över alla blockgränser enas om ett tydligt mål och en tydlig plan, allt annat är att betrakta som att man accepterar nuvarande nivå.

Våra krav är enkla, vi kräver:

1) En aktiv lokal polisstation med utryckningsfunktion, stationen skall också arbete förebyggande och uppföljande av brott. Uppklarandefaktorn för inbrott i Danderyd är försvinnande liten.

2) Lokalt kommunalt finansierat vaktbolag som i samarbete med polis patrullerar i alla våra kommundelar.

3) Kameraövervakning av samtliga infarter till Danderyd för att att via bilder kunna klara upp fler inbrott etc.

4) En uttalad ambition från kommunhuset att under nästa mandatperiod få ner inbrotten till riksgenomsnittet (senast 2023 ha gått från 19,8 till 4,9 inbrott per 1000 hushåll*) för att över tid ha en nollvision mot inbrott.

10% av de röstberättigade i Danderyd är ca 2300 namnunderskrifter, det är ungefär lika många personer som har haft inbrott under de senaste 15 åren.
De ska vi gemensamt klara av! Agera NU!

Vad gör vi?

- Samlar in medlemmar här på facebookgruppen ”Rösta för ökad trygghet i Danderyd”.
- Samlar in namnunderskrifter via namninsamling med våra 4 punkter.
- 2 veckor före valet skickas ovan till våra lokala partier. Varje parti får 1 vecka på sig att svara om man är beredda att ta ansvar för att genomföra denna självklara åtgärdslista. 1 vecka före valet presenteras detta på facebookgruppen och du kan rösta på något av de partier som vill ha ett tryggt Danderyd.

*) https://www.svt.se/…/lo…/danderyd-flest-inbrott-per-invanare

Notera:
Vi är inte ett politiskt parti. Vi tar inte politisk ställning. 
Vi är vanliga Danderydsbor som tröttnat.


Tryggare Danderyd    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Tryggare Danderyd överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook