RÖR INTE VÅRT HÖGSTADIUM

skola21.jpg

Sedan en tid tillbaka diskuteras förskolornas lokaler i Strömsund och Hammerdal. Till vår förvåning har kommunens Barn- kultur- och utbildningsnämnd i det samhanget laborerat med tanken att en flytt av Grevåkerskolans högstadium i Hammerdal till Vattudalsskolan i Strömsund skulle kunna lösa förskolans lokal- och personalproblem!

Vi undertecknare av detta upprop säger bestämt nej till alla planer på att flytta högstadiet eller andra delar av skolan i Hammerdal. Lägg ner eventuella utredningar om nedmontering av Grevåkerskolans högstadium!!

Behöver det göras organisationsförändringar på grund av att förskolornas budget inte går ihop får dessa inte drabba Hammerdal, vare sig i dag eller i framtiden!

Namninsamlingen kommer att pågå till och med den 14 april 2023 för att sedan lämnas över till våra kommunpolitiker vid ett arrangerat möte där intresserade gärna får delta.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Jenny Grip lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...