RÖR INTE VÅR FOLKHÄLSOMYNDIGHET !

Folkhälsomyndigheten (FHM) har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Dess uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Just nu genomgår världen den sannolikt värsta pandemin sedan Spanska sjukan 1918. FHM, med sina 500 anställda, behöver i sitt svåra arbete just nu arbetsro och folkligt stöd, inte misstro. Deras arbete måste kunna kritiseras och diskuteras, främst EFTER en svår epidemi. Men inte i den utsträckning som just nu sker med angrepp från diverse ”experter” som inte kan påvisa bättre kompetens än FHM.

Vi uppskattar FHMs arbete mot coronapandemins skadeverkningar, som det hittills genomförts. Genom vår underskrift ger vi alla på myndigheten vår uppskattning och fulla stöd!


Anders Hernborg, allmänläkare    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Anders Hernborg, allmänläkare överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook