Rör inte dövas rätt till en schablonersättning!

Vi på Sveriges Dövas Riksförbund, SDR har reagerat kraftigt på att regeringen vill slopa handikappersättningen. Istället föreslås en individuell bedömning av den enskilde personens merkostnader och hjälpbehov. Vi befarar försämringar och svårigheter för döva i Sverige.

Döva i Sverige lever med en ökad risk för psykisk ohälsa och fattigdom, som en konsekvens av oacceptabla beslut, inskränkningar och systemfel i samhället. Dagligen upplever döva strukturellt utanförskap, okunskap, isolering, brister på möjligheten att använda teckenspråk och ett otillgängligt samhälle. Döva får idag inte jämlik samhällsservice som till övriga samhällsmedborgare trots att vi även är skattebetalare.  

Med förslagen läggs allt ansvar på oss döva för att bevisa och förklara på vilka sätt vi blir förtryckta av samhället, istället för att samhället ska ta det ansvaret att tillgodose oss full delaktighet. Regeringens förslag kommer också splittra döva som grupp och enbart gagna dem som kan och orkar ta striden och argumentera för sin rätt till merkostnader mot Försäkringskassan. Dem som behöver det mest, kommer ha svårast att kunna hävda sin rätt till det.

Rör inte dövas rätt till en schablonersättning och vi kräver att regeringens förslag stoppas! 


Sveriges Dövas Riksförbund    Kontakta namninsamlingens skapare