Rondell i Rimbo i korsningen mellan väg 77 och 280

Vi som skriver under denna namninsamling anser att korsningen mellan väg 77 och 280 skyndsamt behöver åtgärdas. 

Stora trafikköer uppstår idag helt i onödan. En enkel lösning skulle kunna vara att bygga en cirkulationsplats. 8C174E6D-16CC-49E1-91A9-4B915F4EC2BE.jpeg