Rondell i Boarpskorset

För att undvika ytterligare dödsolyckor i korsningen Boarpsvägen- väg 115 Svenstadsvägen-Italienska vägen i Boarp utanför Båstad vill vi att en rondell anläggs snarast möjligt för att minska hastigheten, allmänt öka säkerheten för trafikanterna och förhindra vänstersvängsolyckor.  Flera tragiska dödsolyckor har inträffat i korsningen där oskyldiga människor blivit dödade, men trafikmiljön har inte anpassats efter den ökande trafiken i korsningen, bland annat till det köpcentrum som vuxit fram alldeles intill.


Maggan Olofsdotter Söderman    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook