RIV INTE NITROLACK

Området Liljeholmen är jämförbart med 60-talets rivning av Klara. 5 detaljplaner döljer de omfattande rivningar som genomförts och planeras att genomföras här. 
Upprop Nitrolack uppmärksammar detta genom kommentarer och underskrifter som skickas till alla politiker i stadsbyggnadsnämnden och in i planärendet för Lövholmen som är det aktuella området just nu.

från den förra planen då bara 4 grönklassade (näst högsta klassen ) byggnader är det nu 7 byggnader som bevaras. Nitrolack är inte en av de. Vi vill se ett klimatsmartare användande av byggnader i hela området och Nitrolack är en nyckelbyggnad på Lövholmen som berätta något om Lövholmens historia. Det är också en symbol för hur vi pratar om hållbarhet men river som aldrig förr. Skriv på för att protestera mot rivningar i Stockholm! 


Lövholmen ska omvandlas till bostadsområde. Vi vill att en varsam utveckling sker med fler byggnader som bevaras för att behålla karaktären av industriområdet. Liknande exempel finns tex i Norrköping, eller i Tyskland

20230926 (uppdateras löpande)

Nya planen över området är på samråd till den 15/10-2023.
Planen är något bättre än den förra genom ett torg vid vattnet framför färgfabriken.
Nitrolack som vi anser är en nyckelbyggnad för platsen föreslås rivas och ersättas
av en liknande betydligt större byggnad med bostäder.
Planen utökas till att omfatta nuvarande parkmark för fler bostäder.
Det är för lite gröna ytor i förslaget och skolor saknas.
3 äldre byggnader föreslås bevaras vilket är ett lyft. 
Förra planen föreslog 1500 nya bostäder och denna 1800 nya vilket innebär med de andra planerade bostöder runt Liljeholmen ca 12000 fler personer i området vilket är en flrdubblig mot antalet boende i liljeholmen 2020
Att bara planer bostöäder utan att planera kultur, rektreation och andra för en stadsdels viktiga funktiioner är undermåligt. Färgfabriken kan inte vara den enda kulturinstitutionen i detta område.

20210601

I dagsläget är 17 av 21 byggnader hotade av rivning.
Just nu ligger ev aktuell ansökan om rivning av Nitrolackfabriken.
Bygglovet/rivningslovet har inte gått igenom då byggnaden är grönklaassad (liksom dem flesta byggnader på denna plats.)
Just nu ligger beslutet hos politikerna i stadsbyggnadsnämnden.
Skönhetsrådet och Stadsmuseet har uttalat sig negativt till rivning av byggnader på Lövholmen och värnar om att bevara karaktären på området.

När vi startade detta upprop så valde vi att fokusera på Nitrolack för att det var akut rivningshotat. Vi menar också att det krävs mer än 4 byggnader för att karaktären av Lövholmens specifika historia ska kunna vara avläsbar. Hela uppropet handlar om att göra ett omtag om Lövholmen och analysera och arbeta om den plan som är den senast publicerade. Vi vet att staden i dagsläget arbetar om planen och att syftet är att se om fler byggnader ska bevaras. Det är jättebra men vårt upprop är fortfarande viktigt för att visa vad medborgarna tycker.

Namninsamlingen är viktig för hela Stockholm hotade kulturarv och industrihistoriska miljöer och kanske för hela Sveriges?
Så bjud in fler att delta i detta och att engagera sig i utvecklingen av Stockholm utanför tullarna där dessa miljöer fortfarande finns idag.

Namninsamlingen kommer vara ett viktigt dokument, särskilt alla era kommentarer.
Skriv vad just du tycker om Lövholmen, vilka kvaliteer som är viktiga för dig, vad som gör dig glad av att gå omkring där och hur du skulle vilja se området utvecklas så att det blir ännu bättre. Vilka byggnader gillar du och varför. Vilka platser och vilka gaturum? Vilka kvaliteter vill du se i denna nya stadsdel? Vad behövs mer än bostäder? Alla kommentarer är bra och ingen är för liten men allas röster är lika viktiga.

Vi fortsätter att samla in namn och kommentarer! Bra att fler får tycka till om detta!

 OBS!  kom ihåg att bekräfta din underskrift genom en länk i ett mail till dig för att säkerställa att det är du. Annars syns inte att du skrivit på! Och vill du vara med och påverka så måste ditt namn vara synligt på nätet.


Med vänlig hälsning

Upprop Nitrolack  

Föllj oss för uppdateringar på Facebook : https://www.facebook.com/groups/329589638575828/

 

—-Sidan uppdateras —-

B0182B21-0CF8-45BA-8FB3-11D256EB787D.jpeg


Catharina Högstedt    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Catharina Högstedt kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...