RÄTTVIS LÖNEPOLITIK I VGR!

UPPROP!!!

SKRIV PÅ FÖR ATT :

 

  • ALLA MED LIKA UTBILDNING OCH LIKVÄRDIGA ARBETSUPPGIFTER SKALL GENERERA 1020 KR I LÖNEUTRYMME.

 

  • JUSTERINGAR AV LÄGSTA LÖNER SKALL INTE TAS FRÅN KOMMUNALS LÖNEUTRYMME.  

 

I västra Götalandsregionens förvaltningar pågår just nu lokala löneförhandlingar.

Årets löneavtal innebär en satsning på gruppen undersköterskor med 500 kronor. I anmärkningen till avtalet framgår att i verksamheter där titeln undersköterska saknas avses satsningen anställda med undersköterskeexamen och likvärdiga arbetsuppgifter.

Signaler runt om i regionen gör gällande att lokala arbetsgivare inte är intresserade av att i dialog med oss diskutera frågan kring den extra satsningen. Konsekvensen av detta kan innebära att missnöje sås och missaktning skapas medarbetare emellan.

Detta tycker vi är fel!

Vi är flera yrkesgrupper inom hälso -och sjukvården som har den erforderliga omvårdnadsutbildning och likvärdiga arbetsuppgifter arbetsgivaren kräver. Det är lika väl ett starkt symbolvärde att medarbetare värderas olika enbart utifrån titel och inte utbildning och arbetsuppgifter.

Har regionen på sikt råd med denna snäva tolkning?

Sjukvården står redan idag inför ett massivt rekryteringsbehov av våra yrkesgrupper! Detta är ett faktum som redan noterats inom andra landsting och förvaltningar som därför valt att inkludera flera yrkesgrupper.

Hur tänker sig regionen att kunna attrahera och bibehålla kompetenta medarbetare? I dagsläget råder redan en konkurrens ute bland andra arbetsgivare om våra yrkesgrupper. Möjligheten till lönekarriär som arbetsgivaren pratar om är obefintlig med den rådande personalpolitiken och snäva tolkningen av avtalet.

Har man inte högre ambitioner än att ha de näst lägsta lönerna i hela Sverige?

Ur löneavtalet bil. 1 till HÖK 16 Utrymmet utgörs av 1020 kronor för anställda med titeln undersköterska inom vård och omsorg. I verksamheter där titeln undersköterska saknas avses anställda med likvärdiga arbetsuppgifter och undersköterskeexamen.   NU MÅSTE VI AGERA SNABBT,  SKRIVA UNDER DEN HÄR NAMNINSAMLINGEN FÖR ATT VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN  SKA TA SITT ANSVAR OCH INKLUDERA:

  • ALLA MED LIKA UTBILDNING OCH LIKVÄRDIGA ARBETSUPPGIFTER SKALL GENERERA 1020 KR I LÖNEUTRYMME.
  • JUSTERINGAR AV LÄGSTA LÖNER SKALL INTE TAS FRÅN KOMMUNALS LÖNEUTRYMME.    

 

Kommunal i VGR