Rätt till vård för personer med lipödem

 

Smärta, svullnad, värk och skam. Det är bara några av alla de symptom som kvinnor med lipödem tvingas leva med varje dag. Man räknar med att ca tio procent av världens kvinnor är drabbade och i Sverige är mörkertalet stort då det fortfarande är en okänd sjukdom.

 

Att leva med lipödem innebär för många en stor daglig smärta och en kanske ännu större psykisk ohälsa.  Många vittnar om hur de inte kan ha sina barn i knät på grund av smärtan i lår och ben. Andra har mycket värk i kroppen och så stora svårigheter att röra sig så att det är svårt att utföra sina jobb. Skammen över kroppens utseende är för de flesta stor och leder i många fall till ätstörningar av olika slag. För många förvärras sjukdomen radikalt vid graviditet och i vissa fall leder det fram till det smärtsamma beslutet att inte skaffa fler (inga) barn på grund av rädslan för ytterligare utveckling.

Det finns ett flertal olika behandlingsmetoder som den som är drabbad av lipödem kan må bättre av. 

Alla former av lymfdränage har enligt patientundersökningar haft positiv inverkan på ödemet och i de länder där man opererat lipödem under en längre tid har man kunnat se goda resultat.

Ett obehandlat lipödem kan förvärras och utvecklas till lipolymfödem.

Trots de goda resultaten av de olika behandlingsformerna nekas kvinnor med lipödem allt som oftast vård. Många möts på sina vårdcentraler av okunniga eller ointresserade läkare som föreslår att patienten ska satsa på diet eller genomgå en gastric bypass.

Ingen av dessa metoder hjälper dock, då de sjuka fettcellerna inte går att banta bort.

 

En underskrift på den här petitionen betyder att du ställer dig bakom den motion som är inlämnad till riksdagen och ska behandlas under våren 2016. Klicka här för att läsa motionen i sin helhet.

 

Genom att skriva under hjälper du alla oss som lider i det tysta varje dag att få den vård vi har rätt till.

 

Vi kräver nu ett riksdagsbeslut som ger oss följande rättigheter:

 • En korrekt diagnoskod med tydliga diagnoskriterier
 • Utbildning och ökad kunskap hos landets läkare, lymfterapeuter och sjuksköterskor
 • Forskning. Vi behöver mer kunskap om hur sjukdomen uppkommer, diagnos- och behandlingsmetoder.
 • Likvärdig vård i hela landet, oavsett landsting
 • Rätt till operation med WAL-metoden. Om inte operationen kommer erbjudas i Sverige ska ersättningsgaranti finnas för vård i annat EU-land.
 • Rätt till individanpassad vård efter patientens behov.
 • Den individanpassade behandlingen kan bestå av:
  • manuellt lymfdränage
  • lymfapress, LPG eller likvärdig behandling
  • utprovade kompressionskläder hos lymfterapeut
  • sjukgymnastik efter behov, tex vattengympa, medicinsk yoga, qi-gong e d
  • utbildning för patienten i egenbehandling
  • liposuction med evidensbaserad metod för lipödem

 

Denna petition kommer att presenteras för Sveriges riksdags Social- och utbildningsutskott, regionala och lokala politiker vid ett möte under våren som Svenska Ödemförbundet bjuder in till.

 

Skriv på och hjälp oss sprida kunskap om lipödem i Sverige!

(OBS! Kom ihåg att du måste bekräfta din underskrift för att den ska vara giltig. Detta gör du genom att klicka på den länk du får i bekräftelsemailet.)

 

Sprid gärna namninsamlingen via sociala medier då det är av största vikt att vi visar att vi finns. Det är bara genom att vara synliga vi kommer att få någon hjälp.

 

 

Du kan läsa mer om lipödem här:

Hemsida:                             Facebook:

      svenskaodemforbundet.se       Svenska Ödemförbundet 

intemittfel.se                            Lipödem - Inte mitt fel