#räddaöviksbarnsjukvård

VAKNA UPP Ö-VIKSBOR!
SNART ÄR DET FÖR SENT!

LÅT OSS GÖRA GEMENSAMT UPPROR MOT DE PLANERADE NEDLÄGGNINGARNA I Ö-VIK!

VI MÅSTE TILLSAMMANS TA STÄLLNING, SKAPA OPINION, STÄLLA FRÅGOR OCH KRÄVA SVAR AV VÅRA FOLKVALDA:

VARFÖR ANSES INTE BARNSJUKVÅRDEN OCH FÖRLOSSNNGSVÅRDEN VARA EN DEL AV KÄRNVERKSAMHETEN VID ÖRNSKÖLDSVIKS SJUKHUS LIKVÄL SOM VUXEN- OCH ÄLDREVÅRD?

HUR KAN ETT SERIÖST FÖRSLAG OM SPARKRAV HELT FÅ SAKNA ETT BARNPERSPEKTIV?
ÄR INTE VÅRA BARNS VÅRD LIKA VIKTIG SOM DE VUXNAS?

DET KAN VARA DITT BARN ELLER DITT BARNBARN SOM :
§ föds för tidigt
§ drabbas av ett vanligt förekommande men elakt och livsfarligt RS-virus som sätter sig i andningsvägarna
§ drabbas av cancer
§ drabbas av en progressiv neurologisk sjukdom eller epilepsi
§ får ett komplicerat benbrott
§ drabbas av invärtes sjukdomar såsom diabetes, njursjukdom, hjärtsjukdom eller kanske
föds med en multisjukdom och funktionshinder

Vill du då under akut tillstånd och chock behöva skicka det (kanske ensamt) i en ambulans drygt 2,5 timme till Sundsvall? Vill du då kanske tvingas dela upp familjen och ensam tillbringa långa sjukhusperioder med det sjuka barnet i en annan stad, på ett annat sjukhus med läkare som inte känner ditt barn och kanske inte tar sig tid att lära känna just ditt barn

Barnen är vår framtid och vårt allt!
Låt oss gemensamt påverka dem som vill ta våra barns rättigheter ifrån dom och oss ❤