Rädda Kulturskolan Angered!

889FC89B-21FB-46AE-A334-C7897C53E2BD.jpegRädda Kulturskolan Angered!

 

Det är krisläge för Kulturskolan i Angered. Omfördelningar av pengar inom stadsdelen hotar att drabba Kulturskolans verksamhet hårt. All Kulturskolans verksamhet i Angereds kommunala grundskolor kan komma att försvinna redan hösten 2019.

 

Sedan snart 40 år har musikhandledare och musiklärare haft ett nära samarbete med barnen och lärarna i Angereds grundskolor. En gemensam sångskatt har byggts upp, dikter har blivit till sånger som har levt vidare genom en obruten tradition av allsång i stadsdelen. Arbetssättet har inspirerat andra från både när och fjärran. När El Sistema byggdes upp i Hammarkullen var det med denna långa tradition i ryggen.

 

Kulturskolans pedagoger är idag ute i alla årskurs 1, 2 och särskolegrupper, där de möter 1800 av stadsdelens barn varje vecka med olika konstnärliga uttryck. El Sistema i skolan har orkesterverksamhet i Hammarkullens förskoleklasser. Om all denna verksamhet försvinner är det barnen som drabbas i första hand.

 

Konsekvensen av omfördelningen kan bli att upp till 10 heltidstjänster försvinner från Kulturskolan Angered. Det skulle innebära färre kurstillfällen. Stadsdelens barn och ungdomar, 6-19 år, kommer att ha sämre förutsättningar att få en meningsfull fritid genom kultur.

 

En kortsiktig besparing riskerar att bli en långsiktig kostnad.

 

Skriv under denna namninsamling för att få Angereds beslutsfattare att inse risken med att skära för hårt i kulturskolan. Det är framtidens kulturliv som står på spel! 

 

Bakom initiativet står privatpersoner, artister, kulturutövare och pedagoger.

 

Ewa Johanson Kristeberg, musikhandledare och artist

Cecilia Dahlberg, förälder i Angered

Elisabet Nilsson, förälder i Angered

Göran Berg, musikhandledare

Jonas Hagström, förälder i Angered

José González, artist uppvuxen i Angered

Patricia Martinez Marttey, förälder i Angered

Ron Davis Alvarez, Konstnärlig ledare för El Sistema i Sverige


Ewa Johanson Kristeberg    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Ewa Johanson Kristeberg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...