Rädda Varamon vid Vättern från hårdexploatering och massturism

Varamons Vänner

Föreningen för natur, miljö och kulturhistoria i Motala kommun

Föreningens främsta syfte är att verka för att bevara Varamon och dess omnejds unika och värdefulla miljö. Vi arbetar även utifrån ett allmänt hållet intresse om att värna strandskyddet, miljön och allmänhetens tillgång till stränder och grönområden. Vår målsättning är att kunna påverka beslutsfattare och myndigheter så att hänsyn tas till natur, vatten och kulturmiljöer och att allmänhetens intressen får utrymme och respekteras.

Ett mycket viktigt arbeta för att värna oersättlig natur är att förhinda att det danska företaget Lalandia ges möjlighet att etablera sig i Varamon. Deras planerade exploatering av området medför en byggnation av ett mycket stort nöjesbad (aquadom), butiker och restauranger samt 550 st fritidshus/lägenheter på en yta om ca 300.000 kvm i området precis intill Vätterns strand. Lalandia beräknar att de ska locka 650.000 turister per år till Varamon, främst tillresta med bil. Varamons känsliga natur kommer ta stor skada och förvandlas till oigenkännlighet! Vätterns vatten kommer påverkas bland annat på grund av all frånrinning från alla hårdgjorda ytor. Stora mängder träd kommer fällas och den biologiska mångfalden kommer decimeras.

Tillsammans måste vi stoppa denna typ av hårdexploatering intill våra sjöar och vattendrag. Lyckas vi inte här i Motala kommer Lalandias etablering bli norm och rättesnöre (prejudikat) för hur lätt man upphäver strandskyddet och att exploatörer tillåts bygga så nära stranden att endast 15 meter av den strandskyddade zonen lämnas tillgänglig för allmänhetens fria rörlighet. Hur kommer naturen se ut och vad vill vi lämna till kommande generationer?

Varamon_nr_1.jpg

Varamons Vänner vill utvecka Varamon i samklang med naturen och därutöver kunna påverka våra beslutsfattare i hela landet till att inse att det är viktigare att tillgodse allmänhetens intressen än att gynna enstaka företags ekonomiska intessen. 

Vårt arbete kan i framtiden vara till hjälp för andra föreningar som har samma syfte och målsättning. Tillsammans måste vi göra allt för att stoppa girighetens tungor från att slicka i sig av avkastningen från oersättlig natur.

Din namnunderskrift kan göra skillnad! OBS! vill du skriva under som anonym så bocka bara i den rutan, underskriften räknas ändå.

VIKTIGT! Du måste bekräfta din namnunderskrift i det mail du får från "skrivunder.com" direkt efter din påskrift. VIKTIGT!


Varamons Vänner - Harriet Svensson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Varamons Vänner - Harriet Svensson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook