Rädda våra naturområden i Södra utmarken

Södra utmarken blir av med sin skog

Detta kan på sikt blir verklighet om kommunens översiktsplan i sin nuvarande form antas, det vill säga beslutas av kommunfullmäktiga under sommaren 2023. Översiktsplanen är just nu ute på granskning (tom 10 maj 2023) vilket innebär att vi invånare fortfarande kan lämna synpunkter på planen, därefter är det politikerna som bestämmer genom att godkänna planen eller inte.

Det ni ser i bilden nedan är ett förslag på nya bostadsområden i Södra utmarken och hela vägen ner mot Stensö. Dessa ytor är idag skogsområden som används flitigt av kommuninvårna för naturupplevelser och rekreation. Har den eller de, som med grova penseldrag riskerar att utradera dessa fina skogsområden, ens besökt området och noterat de många upptrampade stigarna som ringlar över backar och förbi välväxta tallar?

Nya_bostadsområden.JPG

Dessa grönområden ingår in ett långt sammanhängande grönstråk som går hela vägen från Rinkabyholm ut till Stensö. Detta om något bör man vara försiktig med att bryta, något som kommunen redan är på god väg att göra. Om de på sikt utraderas, är det då meningen att folket i södra Kalmar ska behöva ge sig ut på Stensö och trängas för att uppleva en gnutta natur? Det som blir kvar av naturen om dessa bostadsområden realiseras är en spillra av skogen och strövområdet. En smal remsa träd inträngd mellan kust, bostadsområden och fotbollsplaner är ingen skog och definitivt inget "vitalt grönområde" som kommunen säger sig vara så mån om att bevara för att skapa livskvalitet för sina medborgare.

Detta är ett upprop för att låta de som planerar och beslutar om Kalmars utveckling få ta del av medborgarnas åsikter om deras förslag. Om ni ser något värde av att bevara dessa områden, för er egen skull, för Kalmars skull eller varför inte för naturens egen skull, se då till att skriva under detta upprop. Senast 10 maj!

Om du bryr dig så maila även direkt till kommunen på oversiktsplan@kalmar.se och säg vad du tycker. Det går bra att kopiera bild och text från detta upprop.


Varför lyssnar man inte på invånarna?

Kalmar kommun håller som sagt på att ta fram en ny översiktsplan, som är ett styrdokument som långsiktigt ska lägga kursen för utvecklingen av kommunen. Kommunen behöver i framtida detaljplaner (tex vid nya bostadsområden) i huvudsak följa det som står i översiktsplanen. Översiktsplaner gör man inte särskilt ofta så det som hamnar där kommer gälla under lång tid. 

Inför arbetet med översiktsplanen har kommunen genomfört en undersökning där de frågat invånarna vad som är livskvalitet för dem. Demokratiskt och bra. Över 1000 personer svarade. Resultatet ser ni i tabellen nedan. 

Medborgarundersökning.jpg

Längst upp på listan kommer "Närhet och tillgång till natur, grönområden och landsbygd". De boende i Kalmar verkar helt enkelt gilla att bo nära och vistas i naturen. Så de som drar upp riktlinjerna för stadens och kommunens utveckling borde med andra ord värna om stadens fina naturområden, särskilt de som ligger nära stadskärnan och kan nås av många. Därför är det förbryllande att man vill ta bort så mycket av naturen i Södra utmarken som trots sitt namn ligger väldigt centralt.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Johan Wegenke lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...