Rädda våra 13 miljoner till fritidshemmen i Kristianstads kommun

STOPP Kristianstads kommun! När ska vår fritidshemsverksamhet prioriteras? Vem av oss förlorar vårt jobb? Ni skriver att en "ny fördelningsmodell har tagits fram med syftet att öka måluppfyllelsen", om ni drar in på fritidshemmet hur ska vi då nå målen för fritidshemmen i LGR22? Många av oss undervisar redan på marginalen både i skolan och på fritidshemmet. När ska ni förstå att det är helt fel prioriteringar? Vår fritidshemsverksamhet behöver utvecklas och satsas på.  Att det fattas pengar för mellanstadiet i Kristianstad kan inte lösas genom att flytta pengar mellan verksamheter, det måste tillföras mer pengar istället till skolan. Vilken riskanlays har gjorts för detta förslag? Vilka är de negativa konsekvenser som ni ser? Hur tänker ni meddela vårdnadshavarna att den verksamhet som de betalar för får en sämre kvalitet? Samtliga fackförbund ställer sig negativa till detta och är oroliga för negativa effekter, hur tänker styret om detta? Kanske ni behöver höja blicken och tänka om.  Vad är inte kostnaden för att öka antalet ledande tjänster i styret Kristianstads kommun? Kanske en del av pengarna kunde dras därifrån istället? 


Johan Nilsson Lärare i fritidshem Parkskolan    Kontakta namninsamlingens skapare