Rädda vår skola! Stoppa nedskärningarna!

Katastrofläge när Örebro ska spara 49,4 miljoner på skolan.

"Det dyraste ett land kan göra är att spara på sin skola" -Johanna Jaara Åstrand, ordförande Sveriges Lärares.
Trots detta hotar förödande nedskärningar just nu vår skola!

I december beslutade Örebro kommun att skolan skulle vara första prioritet. I början av juni beslutas budget som innebär en nedskärning på 49,4 miljoner kronor. Detta är motsvarande cirka 60 lärartjänster. 

Partiernas vallöften att satsa på skolan är ett halvår efter valet helt bortblåsta. Istället tas beslut om nedskärningar - nedskärningar som hade kunnat och kan undvikas!

I en ny rapport från Sveriges Lärare vittnar tre av fyra förtroendevalda om att kommunen ger mindre pengar till skolan 2023 än 2022. Vittnesmålen om underfinansiering i förskola och fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskola är alarmerande!

Vi vet alla att en bra förskola och skola är nyckeln till framtiden för alla unga individer som växer upp och en förutsättning för deras förmåga att bidra till samhället i framtiden. Det samhället investerar i utbildning idag, ger mångdubbelt tillbaka i morgon. När politikerna i stället försummar att investera i ungas skolgång, så riskerar det att följas av förödande konsekvenser här och nu och en skyhög kostnad i framtiden. 

Vi ser redan hur underfinansieringen drabbar arbetsmiljön, lärares arbetssituation och belastning. Nu kommer det få konsekvenser för kvaliteten i undervisningen. Vi ser hur både lärartäthet och personaltäthet minskar, klasserna blir större och tiden för planering, för- och efterarbete och det kollegiala samarbetet blir mindre.
Lärarna betalar nu med sin egen hälsa!

Politiker som skär ner på utbildning ses i historiens ljus sällan som framgångsrika. Vi måste kräva av våra kommunpolitiker att de vågar prioritera skolan, även när det kan innebära att något annat måste stå tillbaka. Faktum är att varje krona till skolan är viktig. Det finns inte en enda skolhuvudman som inte kan göra mer för att förbättra förutsättningarna för lärare och elever: minska grupperna/ klasserna, avlasta lärarna, satsa på elev­hälsan, erbjuda kompetensutveckling och höja lönerna. Det sistnämnda behövs, för lärarbristen fortsätter att öka.

Det är därför viktgit att du väljer att skriva på denna namninslamling, varje röst räcknas!

Tillsamns är vi starka! Tillsammans kan vi rädda skolan, gör din röst hörd!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Elin Sjöqvist lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...