Rädda Teatersalen i gamla Bolandskolan i Uppsala!

 

Idag finns det ett rum, som genom oklara orsaker inte använts sedan de estetiska programmen i Uppsala lades ner. En teatersal med röd ridå, takhöjd på åtta meter, över hundra kvadratmeter stor med publikplats för sjuttio personer. I taket finns rån att hänga strålkastare och scenografi i. Det finns loger och teknik på plats. Tunga svarta fonder ramar in salen. En sådan sal kostar många miljoner att bygga upp. Här står den redo att användas, och vi är många civila krafter i staden som vill använda platsen till dess fulla potential.

Nu har det alltså beslutats att teatersalen ska rivas och byggas om. En lokal utan fönster, specialanpassad för teater ska bli - kontor.

Uppsalas teaterliv går en dyster framtid till mötes. Teaterprogrammet på Wiks Folkhögskola ska läggas ner. För några år sedan avvecklades estetprogrammen på Bolandsgymnasiet. Och nu ska teatersalen på Bolandsgymnasiet byggas om till kontor, enligt beslut från Skolfastigheter på uppdrag av Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden.

Låt oss ta ett steg tillbaka. Ett av de största problemen bland de fria grupperna i staden är brist på scener. Att hitta vettiga spelplatser som inte kostar hela verksamhetsbidraget och lite till är svårt att få tag på. Teaterrum med ordentlig spelhöjd, loger och gradänger går att räkna på ena handens fingrar.

Många fria teatergrupper har varken en spelplats eller replokal, utan är ständigt beroende av samarbeten och stor del av finansieringen går åt till hyror, vilket i hög grad påverkar arbetsvillkoren. Samma sak gäller dansverksamheten, där efterfrågan är enorm men utbudet av bra danssalar försvinnande litet. Utöver de lokala föreningarnas behov behöver kulturnämnden en gästspelsscen och lokalen ifråga är utmärkt för ändamålet och dessutom handikappanpassad.

Uppsala kommun har nyligen startat dans- och teaterverksamhet på Uppsala kulturskola.
Verksamheten växer och är i stort behov av övningssalar och spelscen. Nu finns en fantastisk teatersal inredd och klar ett litet stenkast från Kulturskolans andra dans- och teaterlokaler vid Bolandsgymnasiet. Och det finns som sagt flera teaterföreningar som är i enormt stort behov av lokaler för sin verksamhet.

 I beslutet att lägga ner teatersalen och bygga om den anser vi att kommunen därmed bryter mot den lokala överenskommelse som man ingått med det civila samhället. Ingen dialog kring det specifika rummet har förts trots försök från civilsamhällets sida, och trots direkt möte med det fria kulturlivet där behovet av spel och verksamhetsplatser med all önskvärd tydlighet klargjorts.

Tillgängligheten och delaktigheten minskas, autonomin för teaterföreningar försvåras ytterligare då det blir ännu färre platser att vara på och samhällsutvecklingen tar sorgligt nog ett steg tillbaka. Det civila samhället är en viktig grundsten i arbetet med mångfald och integration genom kultur.

Nog går det att hitta betydligt billigare lokaler för kontor, och rädda de få anpassade teatersalar staden redan har?
Eller är det mer ekonomiskt att satsa på en helt ny teatersal som det civila samhället kan använda? I så fall föreslår vi att man omgående bygger en sådan. Helst två!

 

Hjälp oss stoppa detta, genom att skriva under med ditt namn och sprid i ditt nätverk!!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Melody Sheikh överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook