Rädda teaterinriktningen i Skellefteå!

                    Skellefteå, en unik kulturstad?!

Skellefteå är en av de få städer i hela Sverige som har erbjudit alla fem inriktningar inom det estetiska programmet; teater, dans, musik, bild samt media.

Här är vi, vi som går inriktningen mot teater på det estetiska programmet! På vår utbildning utvecklar vi vår sociala förmåga. Våra röster tränas för att göra oss trygga inför åhörare samt för att vi ska höras. Kompetenser som är avgörande för ett framtida yrkesliv.

Att studera i en liten stad som Skellefteå för både för- och nackdelar med sig. Fördelen är att Skellefteå vill profilera sig, men nackdelen är att program blir väldigt sårbara. Ett litet program kan glömmas bort, näst intill suddas ut ur människors medvetande. Det lilla programmet som glömts bort, som inte finns i folkmun, är teaterinriktningen på Estetiska programmet på Anderstorpsgymnasiet. Men vi finns, i allra högsta grad! Vi brinner helhjärtat för det vi utvecklar och lär oss. Kort sagt, vi älskar det vi gör!

Samtidigt som Skellefteå påbörjar bygget av kulturhuset i centrum tar Gymnasienämnden beslutet att grundskolelever inte längre ska erbjudas teaterinriktning på Estetiska programmet inför kommande gymnasieval. Genom ett sådant beslut hindrar man kulturen i Skellefteå att växa. Om det är ett beslut grundat på ekonomiska skäl, finns det bättre lösningar så som att läsa teaterkurser i B-form d.v.s. flera årskurser studerar karaktärämnets kurser gemensamt.

En unik kulturstad, är visionen, men frågan är om sådana här beslut gynnar visionen?! Vi ungdomar, på andra året på Estetprogrammet med teaterinriktning är det enda unika som finns kvar och blir kvar, enligt nuvarande beslut. Snälla, låt oss inte bli de sista! Krossa inte drömmar för ungdomar som önskar få spela teater! Ge ungdomar chansen att fortsätta utveckla kulturstaden Skellefteå!

Rädda Estetprogrammets inriktning mot teater! Rädda kulturen! Skriv på!


Therese Jonsson Estet Teater    Kontakta namninsamlingens skapare