Rädda Stallarholmsskolans högstadium

Högstadiet på Stallarholmsskolan är nedläggningshotat. Vi vill härmed visa hur viktigt det är att högstadiet i Stallarholmen får vara kvar! Stallarholmen är en stark växande kommundel inom Strängnäs kommun med betydande nybyggnation vilket är starkt kopplat till skolan. Elevunderlaget är mer än tillräckligt och förutsättningar bör ges för att skolan skall kunna attrahera elever där de skall kunna lägga tid på skola och andra aktiviteter istället får att spendera tid på bussresor. Med dessa förutsättningar kan Stallarholmen fortsätta att växa med livskvalitet som grund.

Föräldragruppen och Stallarholmens Nätverk har startat två namninsamlingar som ska lämnas till politiker i Strängnäs. Om du tycker att Stallarholmsskolans högstadium ska vara kvar skriv under namninsamlingarna.

Pappers-namninsamling finns på ICA, Printz bageri, Bensinstation, Värdshuset och Konditori Selaön.

För mer information kontakta Åsa Törnlund på asa.tornlund@icloud.com

Tidsplan för beslutet

24/10 Information i barn- och utbildningsnämnden, BUN

25/10 Infomation i kommunstyrelsen KS

28/11 Beslut i BUN

29/11 Beslut i KS

18/12 Beslut i kommunfullmäktige

Facebook