Rädda Sollefteå museum!

 
Nu på tisdag första december har Sollefteå kommunstyrelse sammanträde.
De kommer , bland annat, att ta ställning till ett förslag från Utskottet för samhällsutveckling.
Förslaget innebär omedelbar (vid årsskiftet) avveckling av Sollefteå museum.
DETTA KAN VI INTE LÅTA SKE!...

Museet är i toppklass i Sverige och en ovärderlig del för traktens besöksnäring, för att inte tala om betydelsen för unga och mindre unga Sollefteåbor som lär känna sin stad och dess historia. Se nedan utdrag från en debattartikel i tidningen ”Dagens Samhälle”. Det som skrivs gäller också för Sollefteå museum.
” Med sina rötter i kulturarv och historia kan de spela en stor roll i exempelvis mångfalds- och integrationsarbete. Museerna är en del av det livslånga lärandet och en naturlig samarbetspartner för landets skolor. Det är viktigt att de kan fortsätta att vara en kreativ plats för skola och lärande med möjlighet till kunskap, inspiration och nya perspektiv.
De lokala museernas betydelse för tillväxt och regional attraktionskraft kan heller inte överskattas
Vad som behövs nu är en fördjupad diskussion om både de kommunala och regionala museernas situation och utveckling
Vi tycker att det är viktigt att alla har möjlighet att ta del av kulturarv via våra museer

Robert Olsson
Ordförande Riksförbundet Sveriges museer”

VAD GÖR VI I SOLLEFTEÅ?
- Listor där man kan skriva under och stödja museets UTVECKLING kommer att finnas på ett antal butiker, företag och offentliga inrättningar i Sollefteå. Namninsamlingen avslutas på måndag och kommer att lämnas till kommunstyrelsen före tisdagens sammanträde.
- På skyltsöndagen, 29 november kl 15-16 kommer vi att samlas utanför museet och manifestera. Vi tar tacksamt emot, och vidarebefordrar, förslag till utveckling av museets verksamhet. Tidningen Ångermanland gör reportage.
VAD KAN DU GÖRA?
- Skriv under uppropet/namninsamlingen!
- Slut upp på söndag!
- Kom med förslag!
- Tala med dina politiker!
- ..........
- ........
Slutligen kan man fundera på hur beslut fattas och förankras.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 28 september 2015 togs nämligen beslut att ge uppdrag till beredningen för samhällsutveckling att ta fram en ”Kulturplan” för kommunen. Planen är en komplettering till den översiktsplan som gjorts. I direktiven fastslås att arbetet skall redovisas senast 30 september 2016. Hur klokt är det att ha lagt ner Sollefteås museum långt dessförinnan?

Nej, låt museets framtid finnas med som en självklar del i Kulturplanen!!

/ Olga Peshkova och Johan Hedman