Rädda Södra skolans högstadie

Vi vill behålla Södra skolans högstadie!

 

Motala kommuns förslag för Södra skolans framtid är att högstadiet flyttas till Zederslundsskolan. Högstadiebyggnaden ska sedan renoveras alternativt rivas för att låg och mellanstadiet på Ekenässkolan ska flytta dit 2029. Anledningen är att Södra skolans högstadiebyggnad är i stort behov av renovering samt att kommunen idag hyr byggnaden för Ekenässkolan.

Dom här förslagen medför längre väg till skolan för många barn, små som stora samt att det på Södra sidan av Motala inte längre kommer att finnas ett högstadie.

De högstadiebarn som är bosatta i området kommer inte längre ha något annat val än att söka sig till en skola längre bort. Skolgårda skola som är närmast för barnen på Ekenäs, Duntis och Charlottenborg har inte plats för att barn.

Med detta förslag ska ca.200 ungdomar från Södra sidan transportera sig till Zederslundsskolan. Enligt Motala kommun ska det inte uppstå några trafikproblem vid hämtning/lämning, ej heller parkeringsproblem för eleverna som färdas med A-traktor, moped, cykel eller elskoter.

Eftersom avståndet till Zederslundsskolan i stället för Södra skolan blir betydligt längre för många, ända upp till 4,3 km, så kommer färdsätten också att ändras.

Zederslundsskolans gymnastiksal är redan nu så gott som fullbokad. Motala kommuns förslag är att använda gymnastiksalarna på Södra skolan alternativt att eleverna på Vätternskolan får ha sin gymnastik på Vätternrundan arena i stället för på Zederslundsskolan.

 

I den riskanalys som gjordes lyftes hela 83 risker från Södra skolans sida.

T.ex. (enligt MVT)

Risk för minskad närvaro.

Sämre måluppfyllelse och sämre psykiskt mående hos elever i nuvarande stödverksamhet.

Det bedöms finnas risk att lokalerna inte räcker till.

Elever med ångestproblematik kan uppleva skolan som för stor och otrygg.

Fler konflikter om två skolor sammanförs på kort tid och det saknas tid att få vi-känsla.

Det kan minska förutsättningar till goda effekter på undervisningen.

 

På Zederslundsskolan lyftes 37 olika risker om Södras högstadie ska flytta dit.

T.ex. (enligt MVT)

Risk för två skolor i en. Man föreslår att eleverna blandas i nya klasser.

Blir svårt att få idrottssalen att räcka till.  Den anses redan fullbelagd.

Trängsel under raster och antalet konflikter riskerar att öka då skolor från områden med stor social utsatthet slås ihop.

Risk för oro hos både elever och personal vid en sammanslagning.

Dagarna riskerar att bli längre när belastningen på matsalen ökar och lunchtiden behöver utökas.


Sammanlagt har det framkommit 120 st risker med att slå samman Södra skolan och Zederslundsskolan. Vid så många risker ska dessa poängsättas och dom som blir röda (höga poäng) måste man göra en handlingsplan för varje risk.


Vi kräver att få se hela riskanalysen med alla 120 risker presenterade!

 

 

Anledningar till att behålla Södra skolans högstadie:

Sammanfattat av några elever och vårdnadshavare.


Gruppdynamik – inte likvärdig utbildning för alla då många elever kan ha svårigheter med att skapa och upprätthålla nya sociala relationer till nya klasskamrater, nya lärare och nya lokaler vilket kan ta allt för mycket fokus från studierna.

Fria val – hur stor är chansen att få sitt första hands val av skola om man som elev väljer att söka sig till en annan högstadieskola än Zederslund? Om ex. en tredjedel av eleverna väljer att söka sig till kunskapsskolan eller Skolgårda – kommer det då finnas plats för dessa elever på de skolorna?

Kontinuitet – idag har våra elever gått på samma skola sedan förskoleklass och känner sig trygga både med miljön och pedagoger som de byggt upp ett förtroende för under dessa år.

Trygghet – byggs upp i tidig ålder på Södra skolan då elever vänjer sig vid miljön redan vid 6 års ålder och bygger upp en tillit och ett förtroende för sina kamrater och pedagoger. En mindre skola leder till att de känner igen inte bara sina egna utan flera andra lärare och fritidspedagoger på skolgården.

Färdvägen – skulle bli betydligt längre för samtliga elever vilket också innebär att de behöver gå upp minst 30 minuter tidigare på morgonen för att hinna ta sig till skolan i tid.

Socioekonomiska aspekter – flera av eleverna kommer behöva/vilja ha busskort och/eller ex. en el-sparkcykel för att ta sig lite snabbare till skolan. Alla föräldrar har inte ekonomisk möjlighet att tillgodose sina barn med detta. Ett busskort inom Motala kostar idag 507 kr för 30 dagar vilket genererar en ordentligt ökad kostnad och framförallt för de som har fler än ett barn på högstadiet.

På grund av att eleverna skulle få längre avstånd hem så kommer de inte hinna hem på lunchrasten de dagar de väljer att ex. inte äta i skolmatsalen eller om de har håltimme vilket kommer leda till att eleverna med största sannolikhet kommer att börja hänga nere på stan istället.

Stress och ökad oro bland elever – vi är många föräldrar som märkt en ökad stress och oro hos våra barn sedan detta förslag gällande flytt av högstadiet från Södra skolan till Zederslunds skolan lades fram. De har precis börjat finna sig till rätta med sina nya klasskamrater och mentorer på högstadiet och var trygga i sitt val av att stanna kvar på Södra skolan. Risken är stor att stressen ökar framåt våren och sommaren. Det kan bli extra tufft och kämpigt för de elever som kanske redan nu har en något mindre grundtrygghet och/eller större behov av kontinuitet och rutiner.

Våra barn känner även en oro inför det rykte om att det oftare skulle förekomma slagsmål och droger på Zederslundsskolan än på någon annan högstadieskola i Motala.

Södra Motala – staden växer i allt större utsträckning på denna södra sida av staden, ex. Södra Freberga och Södra strand som ju i sin tur genererar till inflyttning av fler familjer som önskar ha närhet till skolor och förskolor på denna sida av stan.

Fålehagen och IFK – många elever, såväl tjejer som killar, hänger på IFK plan och spelar fotboll tillsammans på fritiden och de möts även ofta vid villagatans lekpark i Brinken för att umgås och ha roligt ihop. Vi har ju igen fritidsgård på den här sidan av stan så här har närheten till IFK, lekparken och Fålehagens motionsspår haft en betydande roll för våra barn och ungdomar.


Sofia Gustavsson, Anna Larsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sofia Gustavsson, Anna Larsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...