Rädda Oskarskolan!

Oskarskolan är hotad!

Oskarskolan är navet på Oscarshem, en liten skola med stora gröna lekytor som är ett tryggt första steg in i skolvärlden!

Det finns många forskningsrapporter som har visat på de små skolornas fördelar, framförallt i de lägre kurserna. När det gäller att utveckla de små barnens sociala och emotionella färdigheter finns klara fördelar med de små skolorna.

Om kommunen ska sträva efter att ge alla elever de bästa förutsättningarna för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling borde man värna om att behålla och snarare fortsätta att satsa på småskaligheten inom skolvärlden. Genom att avveckla alla små skolor försämras förutsättningarna inte minst för de mest utsatta elevgrupperna – de yngsta och de svagaste eleverna.

Vi vill att Oskarskolan ska vara kvar och satsas på genom att man bygger en permanent skolbyggnad! 

Vi vill med den här namninsamlingen uppmana alla att bevara och satsa på att utveckla Oskarskolan.

Skriv på och var med och rädda Oskarskolan!8261e172-50ae-4574-835a-a3511bf387fb1.jpeg


Helena Berggren, Rädda Oskarskolan    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Helena Berggren, Rädda Oskarskolan lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...