Rädda Oskarskolan!

Oskarskolans framtid är hotad. Politikerna planerar att på sikt avveckla skolan.

Oskarskolan.jpg Oskarskolan är navet på Oscarshem, ett bostadsområde som växer och där fler barn flyttar in hela tiden. Vi vill inte förlora möjligheten att kunna välja en liten skola med stora gröna lekytor som är ett tryggt första steg in i skolvärlden!

Det finns många forskningsrapporter som har visat på de små skolornas fördelar, framförallt i de lägre kurserna. När det gäller att utveckla de små barnens sociala och emotionella färdigheter finns klara fördelar med de små skolorna.

Om kommunen ska sträva efter att ge alla elever de bästa förutsättningarna för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling borde man värna om att behålla och snarare fortsätta att satsa på småskaligheten inom skolvärlden. Genom att avveckla alla små skolor försämras förutsättningarna inte minst för de mest utsatta elevgrupperna – de yngsta och de svagaste eleverna.

Vi vill med den här namninsamlingen uppmana alla att istället bevara Oskarskolan.

Skriv på och var med om att rädda Oskarskolan!

 


Petra Elandersson    Kontakta namninsamlingens skapare