Rädda Örtagårdens förskola!!

Information från kommunen har nyligen kommit ut att Örtagårdens förskola planeras inom kort att läggas ned och rivas. Vi kommer därmed inte ha någon förskola i centrum. Beslut kommer att tas i början av november vilket gör att tiden är knapp.

Ju fler vi är som påverkar kommunen desto större chans att Örtagårdens förskola kan få leva vidare. Varför inte sätta upp tillfälliga moduler medan en renovering av Örtagården genomförs?

Skicka era åsikter på mail till följande e-post adress: annika.gry@harryda.se (verksamhetschef för förskolor i Härryda kommun) och till lokala politiker.

För att komma i kontakt med andra missnöjda; raddaortagarden@gmail.com

Visa ditt missnöje med förslaget genom att skriva under namninsamlingen!


Mönlycke föräldrar    Kontakta namninsamlingens skapare