Rädda Öja Skola i Burgsvik

Region Gotland vill lägga ner Öja Skola. Skolan som har funnits sedan 50-talet. Nu vill regionen spara pengar men vi föräldrar och vårdnadshavare vill att våra barn ska få fortsätta att gå i denna fina skola med fantastiska lärare och utmärkta skolresultat. Skolan har egen idrottshall, slöjdlokaler och gångavstånd till biblioteket. Skolan har ett eget tillagningskök. En skola där våra barn i en trygg och lugn miljö kan lära för livet! Fördelar med en småskola:
- större trygghet
- mindre utanförskap
- bättre studieresultat
- bättre självförtroende
- bättre självkänsla
- bättre tolerans
- bättre jämlikhet
- ansvar för självstyrning
- mindre våld och beteende problem.
Forskning som gjorts av bland annat Linnéuniversitet visar att elever från mindre skolenheter klarar sig bättre i fortsatta studier, fostrar bättre samhällsmedborgare (tolerans, jämlikhet, ansvar för självstyrning) samt har mindre våld och beteende problem. Föräldrar och närsamhället engagerar sig oftast mer i den mindre skolan med positiva följder. Strukturella eller undervisningsmässiga reformer tenderar att fungera bättre när skolorna är mindre. Undersökningen visar att det inte finns hållbara kvalitetsargument för att lägga ner en mindre skola. Vad gäller kostnader för mindre skolor kontra större skolor visar forskningen att större skolor inte per automatik är kostnadseffektivare än små. Vid beslut om nedläggning av skolor tas sällan barnperspektivet eller långtgående konsekvenser med i beräkningen. Det handlar oftast om både ett kortsiktigt och snävt ekonomiskt tänkande om skolförvaltningens budget. Flytten av barnen till en annan skola leder till längre transporttider vilket påverkar barnens rätt till lek, vila och fritid. Detta bryter mot FN:s konvention om barnets rättigheter. En nedläggning av Öja Skola kan faktiskt också vara slutet för samhället då det minskar intresset för barnfamiljer att bo kvar eller flytta hit. Skolnedläggningen är ett första steg mot en landsbygdsdöd. Vi vill hellre hitta en lösning för att kunna rädda barnens framtid! Låt Öja Skola leva – visa barnen ditt stöd genom att skriva under vår namninsamling.


Tatjana Kozlova, boende på Storsudret    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Tatjana Kozlova, boende på Storsudret överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook