Rädda löshundsjakten

Här skriver du under uppropet att rädda löshundsjakten! Genom att skriva under ger du oss din tillåtelse att föra din talan och stå bakom arbetet och skrivelser till berörda myndigheter och organisationer för att höja statusen på löshundsjakten. Vi avser att ansöka om löshundsjakten som ett så kallat immateriellt kulturarv, en hög klassning av bevarandevärde i exempelvis myndigheters konsekvensutredningar. 

Ni finner mer info på Facebookgruppen Upprop, rädda löshundsjakten.

Jakt på de allra flesta jaktbara arter kräver (båda av etiska skäl och enligt lag) tillgång till jakthund. Sverige är ett stort land med relativt glesa djurpopulationer. En hund som söker upp, ställer eller driver viltet är avgörande för jakten. Det ställs höga krav på jakthundarna. De ska jaga på ett sätt som inte skapar onödigt lidande för de jagade djuren eller problem för exempelvis tamdjurshållning eller andra näringar. Hundarnas beteende och förmågor styrs främst med träning, avel, olika prov och tester. Användandet av hundarna styrs också av den etik som omfattar jakten. Jakt med lös hund är ett kulturarv som vi är stolta över och en förutsättning för att kunna nå de mål för viltförvaltningen som samhället ställer upp.

 


Benneth Thyr och Jenny Norén    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Benneth Thyr och Jenny Norén kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...