Rädda Klöverlyckan

Vi måste stå upp för våra äldre i byn.

Vårt fina och enda äldreboende sedan många år tillbaka hotas av nedläggning. När det inte är fullbelagt, 11 platser, saknas  det inkomst till boendet, vilket om det pågår under en längre tid leder till att verksamheten inte kan bedrivas.

Staffanstorps Kommun, som profilerar sig som en kommun som värnar om de äldre och äldrevården, behöver nu använda lite av Hjärupbornas skatte medel. Det hade varit behjärtansvärt om tanken på att de äldre på Klövelyckan får bo kvar tills kommunen ordnat med ett annat boende i Hjärup.

Ett förslag är att kommunen bidrar med kostnaden för de tomma platserna och att de prioriterar Klöverlyckan när behovet av plats för en äldre tex  Hjärupsbo ska få en plats på ett boende. De anhöriga som också är gamla har svårt att ta sig till en annan ort för att besöka sin kära. 

På detta boende kan jag mycket väl tänka mig att bo inom en inte allt för lång framtid, Hjärupsborna börjar bli till åren men vi kan fortfarande kämpa eller hur?

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Eva Johansson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...