Rädda isbanorna på Danderydsvallen!

OBS: Varje underskrift måste bekräftas via en länk som skickas till din angivna e-post. Ofta hamnar detta i skräpkorgen, var noga med att bekräfta din underskrift för att säkerställa att ditt namn kommer med!

Rädda isbanorna på Danderydsvallen! Nu är det bråttom!

Detta är en namninsamling för att rädda isbanorna på Danderydsvallen.  Vi måste låta våra politiker veta hur viktiga isbanorna är för oss invånare, så att de inte fattar beslut om att stänga dem.  Vårt mål är i första hand att få kommunen att välja att ersätta frysaggregaten på egen hand, i andra hand att låta oss invånare få en möjlighet till öppen och konstruktiv diskussion med politikerna för att gemensamt komma fram till en lösning och finansieringsmetod innan det är för sent.

Frysaggregaten på Danderydsvallen är gamla och får inte längre användas av miljöskäl. Det ligger på förslag i kommunen att stänga båda isbanorna eftersom man inte har råd med den investering om cirka SEK 7 miljoner som skulle behövas för ett nytt aggregat och ny isbeläggning. 

Alla undersökningar visar att barn och unga rör sig allt mindre, och det ges allt mindre utrymme och möjligheter till spontanidrott. Danderydsvallen är en samlingspunkt för alla åldrar under vinterhalvåret, både för organiserad åkning och spontanåkning.  Förskolor och skolor nyttjar den frekvent, det ges möjlighet till isträning och att spontant bara hänga med kompisarna - i en sund miljö.

Stängs isbanorna kommer det även att påverka möjligheten till istider för DSE, DASK och EIF, då det blir högre tryck på övriga ishallar/isrinkar.  Parkeringsmöjligheterna vid övriga hallar måste också göras större, då fler kommer att behöva åka bil till isen istället för att gå.  Det har alltså en påverkan även på andra delar av kommunen, och en kortsiktig besparing riskerar att bli en långsiktig kostnad.

Vi kommer att lämna över namnunderskrifter till kommunens politiker för att få dem att vara öppna och konstruktiva kring hur isbanorna kan räddas. Skriv under du med och gör skillnad - alla underskrifter behövs!

Läs mer här: https://www.facebook.com/groups/2190294284423747/about/

Foto: Mats Hacke HaquiniusDanderydsvallen1.jpg

Foto: Jakob MeyerhöfferDanderydsvallen_2.jpg

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Louise Brida överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook