Rädda Huddinges Kommunala Hemtjänst

Ett förslag om att lägga ned kommunens egna hemtjänst har kommit in och ett beslut gällande detta ska tas 26/11.  

Går detta igenom innebär det:

●       751 kunder tvingas välja bland många privata aktörer

●       158 arbetare kommer förlora sina jobb

●       Vårdberedskapen försvinner

●       3 privata utförare utför idag hemtjänst utan tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg. Dessa ärenden är nu i kammarrätten.

●       398 kunder kan då komma att behöva byta utförare, men kan då inte välja kommunala hemtjänsten  

Kommunens egen hemtjänst läggs ned om det kommande förslaget den 26/11 går igenom.

Kommunens egna hemtjänst omfattar idag 751 kunder. Dessa personer har valt kommunens egna hemtjänst. En kommunal hemtjänst som konkurrerar med bra villkor för de anställda borde också vara en valmöjlighet för Huddinges medborgare.

Kommunen är den som har det yttersta ansvaret för våra äldre som behöver hemtjänst. Om företag försvinner står kommunen utan beredskap.

3 privata utförare bedriver idag hemtjänst utan tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), det har nu gått vidare till kammarrätten. Får de inget tillstånd har de ingen rätt att bedriva hemtjänst. Detta berör 398 kunder, dessa tvingas då söka vidare till en ny utförare. Men inte till Huddinges kommunala hemtjänst, den mest valda utföraren i kommunen.

Huddinge kommun tappar den branschkompetens som idag finns i egen regi.       

Många av dessa som Huddinge många gånger varit med och utbildat kommer att behöva söka sig till andra branscher då de kommer att bli uppsagda. Kommunal ser igen hur våra politiker väljer att tänka och agera är både kortsiktigt och kontraproduktivt. Och det är Huddinges medborgare som i slutändan får betala priset.

Är Huddinges styrande politiker verkligen beredda att stå där med ideologiska skygglappar och argumentera för sämre kommunal kompetens, sämre valfrihet för medborgarna och sämre arbetsvillkor för de anställda?


Fredrik Björklund Kommunal Huddinge    Kontakta namninsamlingens skapare