Rädda Hjällbo bibliotek från nedläggning!

Hjällbo bibliotek hotas av nedläggning efter sparåtgärdsförslag.

Den budget för 2020 som antogs av Göteborgs stads kommunfullmäktige den 13 november i år innebär stora sparåtgärder för staden och för Kulturförvaltningen. Ett av sparåtgärdsförslagen för kulturförvaltningen innebär stängning av sex bibliotek - däribland Hjällbo bibliotek. 

En nedläggning av Hjällbo bibliotek skulle innebära stora negativa konsekvenser för närområdet och dess invånare. Hjällbo är ett av stadens mest socioekonomiskt utsatta områden tillika ett av Polisens prioriterade områden, att här stänga ner ett av det fria samhällets viktigaste institutioner skulle ytterligare förstärka den segregerade stadsbild som är Göteborg. Framför allt drabbas barn och unga. 

Namnlistan ska överlämnas till Kulturnämnden inför att beslut om åtgärsförslagen fattas måndagen 16/12. Skriv under för att göra din röst hörd! 

 

 

 

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Gustav Rydell lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...