Rädda Haninge Montessoriskola

Föräldrar blev den 18 november kallade till krismöte på Haninge Montessoriskola (som både bedriver skolverksamhet och förskoleverksamhet ) och fick veta att deras verksamhet, med en månads varsel, måste vara ute ur sina lokaler. Och inte för att inte verksamheten är bra, utan för att det har varit brist i kommunikation - och en byråkratisk miss.

Utbildningsförvaltningen i Haninge kommun godkände skolans lokaler när de flyttade dit sin verksamheten 2011. Men nu, fyra år senare, har Stadsbyggnadsförvaltningen i kommunen kommit på att det saknas ett bygglov från hyresvärden (för tydligen har ett ärende gjorts om till två under resans gång) vilket har gjort att hyresvärden endast har ansökt om ett bygglov och missat den andra. Och nu resulterar detta i risken att förskolan inte får bedriva vidare sin verksamhet i lokalerna, som egentligen är godkända för detta, och hur lätt är det att finna nya lokaler när skolan får veta detta beslut en månad innan det måste verkställas?! Och i dagsläget vet vi inte om även skoldelen måste utrymmas.

Så risken finns att 60 barn på Haninge Montessoriskola efter den 22 december måste lämna sin skola och förskola som de älskar, sin trygga vardag, alla fina pedagoger och kompisar... Och hamna vart då? Från kommunens sida finns ord om att man ska göra det man kan för att hålla ihop barngrupperna - hur ska det gå till när kommunens förskolor redan är överbelastade? Och vad händer med de barn som går i skoldelen om även dessa måste lämna lokalerna? Samtidigt uppmanar kommunen föräldrarna att själva ställa sig i köer till andra förskolor - det blir dubbla budskap till oss föräldrar hur kommunen arbetar med detta ärende. Bara det - tänk att dessa 60 barns framtid numera är ett "ärende" hos kommunen.

Vi som skriver under denna namninsamling önskar att Haninge kommun kan kringå ett byråkratiskt beslut och faktiskt hjälpa till att lösa situationen så att barnen får ha kvar sin trygga vardag, och då menar vi inte att pytsa ut barnen på olika förskolor/skolor i kommunen. Vad är det humana i det? Utan att låta dem få fortsätta i sin förskola och skola samt låta pedagoger och lärare få fortsätta att bedriva sin fantastiska verksamhet. Vi söker ingen syndabock utan vill bara rädda Haninge Montessoriskola!
I slutändan så handlar det bara om ett byråkratiskt beslut som är skillnaden mellan att små barn kommer placeras där kommunen hittar platser, eller godkänna att en av de bästa förskolorna i kommunen får fortsätta sin verksamhet.
I slutändan så handlar det om att det saknas ett papper.