Rädda Grynmalaregården i Lund!

Stadsbyggnadskontoret in Lund planerar rivas den fine Grynmalaregården Förskola (och Tvärflöjtens förskola) och ersättas det med nya byggnader.Anledningen man vill använda för den beslut är att nuvarande Grynmalaregården uppfyller inte dagens krav på arbetsmiljö och tillgänglighet fullt ut, och det skulle kräva omfattande åtgärder för att uppnå dem.
Stadsantikvarien har bedömt att en rivning skulle vara negativ för kulturvärdena, men stadsbyggnadskontoret pekar på att det finns andra välbevarade miljöer från den aktuella tiden.

Grynmalaregården är en av den äldsta förskolor i Lund, huset ritades av Gun Sjödin 1945.