Rädda Gävleborgs primärvård - sänk inte kompetenskraven

Nyligen beslutade man i Region Gävleborg att vårdcentralerna i regionen framöver bara kommer att behöva en specialist i allmänmedicin (allmänläkare) på plats en dag i veckan. Man motiverar det med att det på så sätt kommer bli lättare att rekrytera och lättare för hela befolkningen att få en fast läkare, om den fasta läkaren inte behöver vara specialist i allmänmedicin. Detta beslut hotar patientsäkerheten.


Att bli specialist i allmänmedicin tar minst 12 år. Vi har hand om de stora folksjukdomarna, upptäcker 70 procent av all cancer och är ansvariga för de mest sköra och sjuka äldre på särskilda boenden runt om i landet. Dessa uppgifter kan vi inte överlåta till legitimerade läkare utan specialistkompetens. Legitimerade läkare som vill arbeta på vårdcentral bör vidareutbilda sig till allmänläkare för att kunna ta sig an detta uppdrag som, om man ges rätt förutsättningar, är det mest stimulerande och trevliga jobb som finns. Då krävs att man genomgår specialisttjänstgöring eller ST som det förkortas, vilket innebär handledning och en strukturerad fortbildning under fem år. Om man sänker kraven på allmänläkarnärvaro, hur ska vi då kunna utbilda dessa framtida specialister och hur ska vi kunna ta hand om patienterna ordentligt?


Konsekvensen för Gävleborg kommer bli att man inte har möjlighet att utbilda tillräckligt många allmänläkare eftersom ST-läkare kommer välja att utbilda sig någon annanstans. I glesbygdsregioner är den främsta rekryteringskällan ST-läkare och när dessa ST-läkare försvinner kommer hela regionen få successivt färre specialister i allmänmedicin. Risken är också att detta sprider sig i landet till andra regioner som har det kärvt ekonomiskt och då får vi en andra klassens primärvård med läkare som inte givits förutsättningar att klara av det tuffa uppdrag som det faktiskt innebär att vara allmänläkare vilket drabbar patienterna som får sämre vård.


I Sverige råder brist på allmänläkare och andelen av befolkningen som har en fast läkare är fullständigt katastrofal jämfört med andra länder. Men faktum är att vi idag har cirka 7.000 specialister i allmänmedicin och drygt 3.000 ST-läkare i allmänmedicin. Om alla dessa skulle ges förutsättningarna att arbeta heltid på vårdcentral skulle vi redan nu ha en läkare per 1.000 individer vilket är det vi vill uppnå (men att alla ska vara specialister i allmänmedicin). Problemet är bara att vårdcentralerna i Sverige är kraftigt underfinansierade och har så varit i decennier. Därför dyker det upp lösningar som denna som ska göra primärvården billigare i stället för att satsa på stabilitet och kvalitet på bred front nationellt.


En stor del av förklaringen till allmänläkarbristen är att många av de allmänläkare vi har i Sverige valt att arbeta med annat eftersom allmänläkaruppdraget som det är idag är för tungt. Man är ansvarig för alltför många patienter. Man jobbar i stället på närakuter, som nätläkare, företagsläkare, skolläkare eller något helt annat för att få ett drägligt arbetsliv. Det är mer regel än undantag att man som allmänläkare på vårdcentral arbetar deltid och många av våra ST-läkare hoppar av på grund av arbetsbelastningen och känslan av att inte räcka till. Lösningen på dessa problem är inte att sänka kompetenskraven inom primärvården.


Det vi behöver är regioner och riksdag som tar fram en konkret plan för hur vi ska uppnå en rimlig bemanning med allmänläkare på vårdcentraler runt om i Sverige. En sådan plan finns inte idag men både Norge och Estland har stått inför liknande situationer och har lyckats lösa det hela på bara några år. Det går om viljan finns och vi inom professionen är gärna behjälpliga med förslag.


Ta nu tillbaka detta ogenomtänkta beslut innan det får ödesdigra och irreversibla konsekvenser för Gävleborg, för svensk primärvård och framför allt för Gävleborgs invånare! Skulle man någonsin komma på samma idé om det handlade om en operationsenhet, kirurg på plats en dag i veckan, annars bara krav på legitimerade läkare som kan handledas på distans?


Magnus Isacson, Svensk förening för allmänmedicin. Marina Tuutma, Distriktsläkarföreningen.    Kontakta namninsamlingens skapare