RÄDDA GAMLA TINGSRÄTTEN OCH KV. HÄRADSHÖVDINGEN I LUND. Beslutsfattare – ta hänsyn till lundabornas åsikter och dra tillbaka planen för ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen.

Lundapolitiker – ta hänsyn till lundabornas åsikter och dra tillbaka planen på ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen vid Gamla tingshuset och den medeltida Klosterkyrkan. 
IMG_2018.jpgC_F_Möller_4_b.jpgCF_Möller_5.jpg

Krook_Tjäder_3_b.jpg


Krook_Tjäder_4.jpgIMG_1996.jpgIMG_4501.jpgIMG_4512.jpg

Till Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun:

Många lundabor känner stark oro inför den pågående planeringen ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen i Lund. Idag ett grönt kvarter med offentlig park och låg bebyggelse, bl.a. det kända tingshuset av Hans Westman. Alldeles invid kvarteret ligger den medeltida klosterkyrkan och dess kyrkogård. Jag tycker att de föreslagna planerna för kvarteret Häradshövdingen är oacceptabla och skall inte genomföras.

Enormt komplex av sammanbyggda 8, 10 och 12-våningshus

Förslaget på ett enormt konferenskomplex av sammanbyggda 8, 10 och 12-våningshus våldför sig på den låga skalan i de centralare delarna av Lund, och riskerar att skada hela kulturmiljön. Alldeles invid kvarteret ligger också den medeltida klosterkyrkan och dess kyrkogård. Något stort kontors- och konferenscenter får inte byggas här.

Gamla Tingshuset av Hans Westman skall bevaras

Westmans berömda tingshus skall bevaras tillsammans med sin gröna omgivning. Inga andra höga hus får byggas alldeles intill huset.

Parken vid Tingshuset får inte säljas ut

Den lilla parken vid Tingshuset skall inte säljas av till Skanska för exploatering. Den är offentligt egendom och tillhör alla lundabor. Mindre parker s.k. pocket parks blir dessutom allt viktigare i modern stadsplanering.

Lund behöver inte två nya konferenscenter

Planen är föråldrad och beslut finns redan om nytt konferenscenter på Brunnshög i Lund. Någon analys om att Lund kan ekonomiskt bära två konferenscenter har inte presenterats. Konferenser och möten blir dessutom i allt högre grad digitala.

Eventuella hus byggs i lundaskalan och anpassas till stadens historia och stadsbild

De nyare delarna av tingsrätten kan möjligen ersättas av låga bostadshus. Dessa hus skall byggas i lundaskalan med material, höjd och stil som är lokalt anpassade.

Dra tillbaka planerna på konferenscentrum i kv. Häradshövdingen och gör rätt!

Planer finns på Lunds kommuns hemsida https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/byggprojekt/motesforum-vaster-om-centralstationen/. Vill man svara på webbenkäten är frågorna vinklade men det går ändå att säga sin mening.

Bor du i Lund? Lämna synpunkter till stadsbyggnadskontoret

Mallbrev med synpunkter att skicka in finns under länkar på AFSLs/ARGT hemsida.

Om oss

ARGT - Aktion Rädda Gamla Tingshuset är en grupp inom den politiskt obundna föreningen AFSL i Lund. Vi är en systergrupp till ARG – Aktion Rädda Galten. Följ oss på ARGTs facebook och hemsidan afsl.se och bli uppdaterad.

 


ARGT - Aktion Rädda Gamla Tingshuset är en grupp inom den politiskt obundna föreningen AFSL i Lund.    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att ARGT - Aktion Rädda Gamla Tingshuset är en grupp inom den politiskt obundna föreningen AFSL i Lund. kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...