Rädda förskolan Bikupan

Genom att skriva under denna lista talar du om att du är emot en nedläggning av förskolan Bikupan i Tullinge. Vi har fått läsa om detta förslag i en artikel publicerad av Mitt i (se länk nedan). 

När beslut ska tas 23 april är tanken att denna lista har överlämnats till berörda beslutsfattare, i hopp om att det ska vägas in när beslut fattas.

 

Artikeln i Mitt i

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Susanne Wallén lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...