Rädda Folkets Hus

Det är en uppenbar risk att Föreningen Folkets Hus på grund av stora ekonomiska bekymmer kan tvingas att inom en snar framtid helt stänga Folkets Hus. Detta beror på att Nynäshamns kommun har för avsikt att under kommande år inte anslå något ekonomiskt stöd till Föreningen Folkets Hus Nynäshamn.

Folkets Hus föreningen erbjuder kommunens föreningsliv och kommunens invånare möjlighet att besöka bio och teatersalong, huvudbiblioteket och för rimliga kostnader hyra allmänna samlingslokaler att träffas för att genomföra olika aktiviteter.

Folkets Hus är en samlingsplats i tätortens centrum. 
En samlingsplats för alla.                                        Utan en samlingsplats, inget centrum!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Annelie Ohlsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...